Nyheter

Lavalmålet återupptas i höst

I höst väntas Lavalmålet tas upp för behandling i Arbetsdomstolen. Det lettiska byggföretaget Laval un Partneri har begärt anstånd med att tillföra nya fakta till målet.

Den rättsliga prövningen i Arbetsdomstolen har varit vilande i väntan på EG-domstolens beslut. Nu är ärendet på väg upp på agendan, skriver Lag & Avtal. Domstolen förelade Laval att yttra sig senast den 1 februari, men byggföretaget begärde anstånd med två veckor.

Läs hela artikeln på lag-avtal.se