Nyheter

Ledare: Ställ upp på chefernas upprop!

Byggbranschen är av tradition kraftigt mansdominerad. Visst blir allt fler kvinnor byggnadsingenjörer men ute på byggena är männen fortfarande i kraftig majoritet.

Ungefär fem procent av medlemmarna i organisationen Byggcheferna är kvinnor. Av Byggnadsarbetareförbundets medlemmar är det färre än en procent.

Kvinnor blir ofta behandlade som ett unikum, en särart. Det är ett problem för kvinnor som inte bara får vara duktiga hantverkare eller ingenjörer.

Forskaren Annika Cettner kom i en undersökning vi skrev om i Byggvärlden i våras fram till att kvinnor motarbetas i byggbranschen. Fler vittnar om kvinnor som lämnat byggbranschen. De skräms iväg. Vi kan kalla det en machokultur i byggbranschen. Begreppet är inte det viktiga. Men signalerna måste tas på allvar.

En bransch där kvinnor och män har samma chans att göra karriär är det självklara målet.

Och vi kan nå dit om fler ställer upp på uppropet från Peter Walfridsson och kompani och inte tolererar att kvinnor kränks. Genom att säga ifrån nästa gång kan du göra skillnad. Egentligen handlar det bara om att visa sina arbetskamrater respekt.

Byggvärlden stödjer uppropet. Gör det du också, genom att klicka här

Hör gärna av er till mig per mejl, vi kommer att följa den här frågan.