Nyheter

Ledarskap i fokus på årets VDC-dag

Under Veidekeks VDC-vecka har 30 nya medarbetare certifierats. Foto: Veidekke

Under Veidekeks VDC-vecka har 30 medarbetare certifierats i den moderna metodiken Virtual Design & Construction (VDC).

I samband med detta bjöd Veidekke in branschen till ett VDC-event.

– Ska vi öka produktiviteten behöver alla bidra till utvecklingen. Ett enskilt företag kan inte förändra hela industrin, säger Jimmy Bengtsson, vd för Veidekke.

Första gången professor Martin Fischer kom till Sverige för att utbilda Veidekkes personal i den moderna metodiken Virtual Design & Construction (VDC) var 2010. Den här veckan har Stanfordprofessorn varit tillbaka för sjunde gången för att certifiera drygt trettio medarbetare samt utbilda ytterligare trettio medarbetare som nu påbörjar sina certifieringsarbeten.

VDC är ett arbetssätt som integrerar virtuella modeller mellan olika discipliner i projektering och produktion. Metodiken är unik eftersom den fokuserar på hela arbetsprocessen, vilket inkluderar organisationens arbete, process och metoder för korta och effektiva beslutsvägar och i förlängningen en effektivare byggprocess.

Idag har Veidekke flest antal VDC-certifierade medarbetare i världen. Genom åren har företaget certifierat 107 medarbetare och utbildat totalt 236 personer.

– De tekniska lösningarna finns till stor del på plats och nu handlar det om att utbilda människan. För effektiva arbetsmetoder är ledarskapet otroligt viktigt. säger Jimmy Bengtsson, vd för Veidekke.

På torsdagen bjöd Veidekkes in till ett externt event där branschen fick ta del av den senaste utvecklingen. I år fokuserades det på ledarskap och samarbete i en digital värld med VDC som verktyg.

– Vi måste lyfta oss som bransch, ska vi verkligen öka produktiviteten behöver alla bidra till utvecklingen. Ett enskilt företag kan inte förändra hela industrin, säger Jimmy Bengtsson.

Han säger att han tror att ett trendskifte är på gång, efter 30 gynnsamma år. I såväl stora infrastrukturprojekt som på en osäker bostadsmarknad för nyproduktion höjs kraven snabbt. Det gäller att kunna leverera både snabbare och billigare utan att göra avkall på kvalitet.

– De senaste 30 åren har byggkostnaderna ökat betydligt mer än KPI. Men det har inte varit ett problem eftersom kundernas betalningsförmåga ökat lika mycket.  Hittills har vi inte haft stupet framför oss, men nu tror jag att det är dags att ta det industriella steget in i framtiden.