Jobb

Om arbetsplatsen

Boverket är den nationella myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende. Vi vill bidra till ett hållbart samhälle med bra boende i livskraftiga miljöer. Boverket har sitt huvudkontor placerat i Karlskrona, med ett mindre kontor i Malmö. Idag arbetar cirka 220 personer på myndigheten, bland annat arkitekter, civilingenjörer, ekonomer, jurister, kommunikatörer, planerare och samhällsvetare.


Arbetsuppgifter

Är du expert inom livscykelanalyser, LCA, av byggnader och vill bidra till utvecklingen gällande tillsyn av klimatdeklarationer? På Boverkets tillsynsenhet samlas myndighetens olika tillsynsområden där klimatdeklarationer ingår. Enheten har stort fokus på digitalisering och effektivisering för att säkerställa en rättssäker, effektiv och robust tillsyn med goda arbetsflöden och hög kvalitet.

Till enheten söker vi för närvarande en LCA-expert för en tidsbegränsad anställning på cirka ett år, i syfte att utveckla våra processer gällande tillsyn av klimatdeklarationer samt arbete med handläggning av tillsynsärenden. Processen för tillsyn av klimatdeklarationer är under utveckling och flera förändringar förväntas komma under de närmaste åren. Vi behöver därför arbeta med effektiviseringar av klimatdeklarationerna vilket omfattar register, e-tjänst för registrering, klimatdatabas samt tillsynshandläggning. Kommande nationella och EU-regler kommer också att påverka reglerna om klimatdeklarationer och anpassningar kommer att behöva göras i Boverkets processer och IT-stöd.

Du kommer tillsammans med vårt klimatdeklarationsteam och förvaltningsteam, arbeta med handläggning av tillsynsärenden kopplat till klimatdeklarationer, processutveckling, kravställning och testning av våra handläggarstöd samt frågor och svar kopplat till expertområdet LCA. Utvecklingsarbetet kommer ske genom praktisk handläggning av tillsynsärenden där du är en av de kvalificerade handläggarna. Kravställning till utveckling av process och handläggarstöd sker genom de behov som ni identifierar i det löpande arbetet. Som handläggare kommer du att skaffa dig erfarenhet av att göra tillsyn av klimatdeklarationer och på så sätt identifiera vilka delar av tillsynen som är i behov av utveckling.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är expert inom livscykelanalyser av byggnader. I grunden har du en lämplig akademisk utbildning som du har byggt på med utbildningar inom livscykelanalys av byggnader eller motsvarande utbildning som Boverket bedömer som likvärdig. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att göra klimatberäkningar av byggnader inklusive resurssammanställningar.

Vi värdesätter om du har någon eller några av följande:
• erfarenhet från framtagande av miljövarudeklarationer för byggprodukter (EPD:er),
• använda digitala beräkningsverktyg för beräkning av klimatpåverkan från byggnader,
• erfarenhet från byggbranschen,
• erfarenhet av förvaltningsrätt,
• erfarenhet av tillsynsarbete,
• vana att arbeta i projektform.

Du kommer att ingå i ett team som består av många olika kompetenser. Din roll som LCA-expert innebär att du tar ansvar för sakområdet och arbetar med löpande omvärldsbevakning för att teamet ska få så bra underlag inför vägval som möjligt. Det är viktigt att du trivs att arbeta i team genom att vara lyhörd och öppen för att både bidra med din expertis samt att kunna lyssna in och göra avvägningar baserat på andras expertområde så att ni gemensamt bidrar till en god helhetslösning. Helhetslösningen syftar till att myndighetens tillsyn ska vara kostnadseffektiv samt enkel att förstå för alla berörda parter. Här är digitalisering en naturlig del av lösningen.

För att trivas i rollen som LCA-expert på Boverket behöver du vara lösningsfokuserad, samarbetsvillig, intresserad av att lära dig nytt samt värdesätta kvalité. Vissa arbetsmoment sker i grupp, men del av handläggningen sker även självständigt. Detta ställer krav på att du har ett eget driv och god egen initiativförmåga för att bidra till att teamet når sina mål. Då du kommer arbeta med myndighetsbeslut är det också av stor vikt att du är noggrann. I arbetsuppgifterna ingår både rådgivning och myndighetsutövning, vilket medför krav på saklighet, professionalitet och en hög grad av service. Vi fäster stor vikt vid dessa personliga förmågor.

Boverket är en myndighet som ytterst arbetar på uppdrag av medborgarna. Vi söker dig som har en respekt och ödmjukhet inför rollen som statsanställd och ett stort intresse för samhällsfrågor!

Anställningens omfattning

Anställningen är tidsbegränsad ca 1 år från tillträde.
Tillträde: enligt överenskommelse
Placeringsort: Karlskrona med möjlighet till distansarbete.
6 månader eller längre.

Ansökan

Referensnummer:   3359-2024


Generell information

Sista ansökningsdag 2024-06-09
Arbetsplats Blekinge län
Kommun Karlskrona
Yrkeskategori Byggnadsingenjör
Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Omfattning Heltid
Antal tjänster 1

Kontaktperson
Anna-Alexandra Lidenstjärna
enhetschef 0455-35 33 19

Fackliga företrädare
Emma Fäldt
ST-Boverket 0455-35 32 94

Klara Falk
Saco-S föreningen 0455-35 32 30

Övrigt

Boverket lyder under Offentlighetsprincipen, vilket innebär att den information du delger oss i dina ansökningshandlingar kan komma att begäras ut som allmän handling. Tänk därför på att inte lämna ut mer personlig information än du anser lämplig i denna rekrytering.
Vi arbetar med löpande urval (förutom sluturval efter ansökningstidens slut), vilket innebär att du kan komma att bli kontaktad innan sista ansökningsdagen har passerat. För att kvalitetssäkra och effektivisera rekryteringsarbetet använder vi ett elektroniskt ansökningsformulär i samarbete med Visma Recruits Offentliga jobb. Vid ansökan kommer dina personuppgifter att hanteras i enlighet med GDPR. Genom din ansökan samtycker du till hanteringen. Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen, och kommer att sparas av myndigheten i 2 år efter att rekryteringen avslutats (i enlighet med Riksarkivets föreskrifter om gallring). Har du skyddad identitet, referenser eller liknande du själv bedömer som olämpliga att lämna ut, tag kontakt med ansvarig rekryterare.

Inför rekryteringsarbetet har Boverket tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.