Nyheter

Lemminkäinen får ny infrastrukturentreprenad

Lemminkäinen och Stockholm Vatten AB har ingått ett avtal för ytterligare bergarbeten i Henriksdals reningsverk i Stockholm. 


Kontraktet omfattar ett komplett bergarbete med omkring 200 000 kubikmeter bergsschakt. 

Arbetet inleds i slutet av oktober 2017 och slutförs i augusti 2019. Kontraktsbeloppet är cirka 300 miljoner SEK.

Lemminkäinen har tidigare utfört förberedande tunnel och anläggningsarbeten i Henriksdal sedan år 2016. I och med Stockholms snabba tillväxt behöver reningsverket i Henriksdal byggas ut och öka sin kapacitet. Det nya avtalet med Lemminkäinen är en del av detta utbyggnadsprojekt. Entreprenaden gör det möjligt att införa ny teknik vid reningsverket, med hjälp av vilken man kan behandla större vattenmängder och förbättra vattenkvaliteten. 

Entreprenaden genomförs i ett vibrationskänsligt område, där det bland annat finns stora bostadsområden. Genomförandet av den krävande infrastrukturentreprenaden förutsätter specialkompetens inom bergteknik.

Henriksdals reningsverk är Sveriges största avloppsreningsverk och ett av de största i Europa. Reningsverket betjänar idag cirka en miljon invånare, och ungefär två tredjedelar av avloppsvattnet från hushållen i Stockholmsområdet renas där. Det är även ett av världens största avloppsreningsverk insprängt i berg.