Nyheter

Leo Sydow och Buildsafe får Framtidspriset 2017

BuildSafe utvecklades för att spara tid och minimera risker i byggprojekt.

Leo Sydow, grundare och marknadschef på Buildsafe har tilldelats Framtidspriset 2017. Buildsafe är ett mobilt verktyg som hjälper byggbranschen att lösa upp krångel kring kommunikation och säkerhetsarbete, och bidrar därmed till säkrare arbetsplatser genom att digitalisera processer.

Ökat bostadsbyggande är avgörande för fortsatt tillväxt och utveckling av samhället, men byggandet får inte ske på bekostnad av säkerheten för dem som bygger. Leo Sydow har tillsammans med sina medgrundare på Buildsafe och forskare på Kungliga Tekniska högskolan (KTH) i Stockholm, utvecklat ett digitalt verktyg som bidrar till säkrare och mer effektiva byggprojekt. Genom att använda verktyget kan bygg- och fastighetsbolag minska ledtider och förbättra kommunikationen kring störningsmoment och risker i sina projekt.

Leo Sydow och hans medgrundare får Framtidspriset eftersom de tydligt visat på entreprenörskap, innovationskraft och förmåga att lösa morgondagens utmaningar med ny teknik. Priset delades ut under ett seminarium i Almedalen måndagen den 3 juli. 

Framtidspriset delas ut av Naturskyddsföreningen, Ny Teknik, Swedbank och Teknikföretagen.

Jenny Marcuson Fors