Nyheter

Letter fick lön ur kollekten

S:t Clara kyrka i Stockholm betalade två lettiska snöskottare 600 kronor — direkt ur kollekten.

Den smått osannolika historien inträffade i vintras. Två letter kom till kyrkan och undrade om det fanns någon plats där de tillfälligt kunde ställa sin klätterutrustning.S:t Clara kyrka i centrala Stockholm har ett tak som är starkt lutande.

Taket är 50 meter ovan marknivån. Den snöröjning som letterna utförde bedöms som direkt livsfarlig, av tidningen Byggnadsarbetaren.

Kyrkan hade märkt att det föll isklumpar från taket och hade tagit kontaktat förvaltaren, PB förvaltning, som dock meddelat att de just ut då inte kunde få loss personal till att skotta kyrkans tak.

Enligt kyrkovaktmästaren kom man överens om att låta de två letterna, som förklarade att de kunde utföra jobbet, ge sig upp och röja snön. Någon betalning kom man inte överens om.

– Jag tänkte att vi får ta en chansning den här gången och hoppas att det går bra, säger vaktmästaren i Byggnadsarbetaren.

– En av våra präster tog fram en slant ur från kollekten. Det var närmare 600 spänn, tillägger han.

En delvis annorlunda förklaring till händelsen ges av Elisabeth Sandlund, vice ordförande i föreningen S:t Clara kyrkas vänner.

Enligt henne hade de två letterna kommit till kyrkan för att de led nöd. Snöröjningen var frivillig — ett slags tack för den hjälp de fick.

– Vi var väldigt tydliga med att de inte skulle få betalt. Efter det utförda arbetet blev de hotfulla och ville ha pengar. Vi gav dem 600 kronor så att vi blev av med dem, säger hon i Byggnadsarbetaren.

Betalningen har inte redovisats som lön och är därför att betrakta som ”svarta” pengar. De hade heller ingen försäkring. Ingen kontrollerade utrustningen de använde.