Nyheter

Leverantörsskulder på 58 miljoner efter konkursen

När Erlandsson Bygg i Dalarna på egen begäran försattes i konkurs i november 2019 fanns leverantörsskulder och interna skulder på 58 miljoner kronor.

Bemanningsföretaget ExpanderaMera är ett av de företag som fått besked från konkursförvaltaren att de inte kan vänta sig att få betalt för sina fordringar.

Den 11 november 2019 ansökte Erlandsson Bygg i Dalarna om konkurs. Som orsak angavs att företaget var på obestånd och inte kunde betala sina skulder. Bolaget försattes samma dag i konkurs vid Falu tingsrätt. 

Bland uppskattade tillgångar finns kundfordringar på cirka 18 miljoner. Värdet av tillgångarna ”upptages försiktighetsvis i detta osäkra läge till två miljoner”, står det i bouppteckningen. 

– Jag har varit väldigt försiktig i min bedömning, det råder en stor osäkerhet kring kundfordringarna eftersom det handlar om tvister och hävda entreprenader, säger advokat Karin Lindgren, Zedendahls Advokatbyrå, som utsetts till konkursförvaltare.

Hon menar att det i nuläget är mycket svårt att säga hur mycket som kommer att kunna drivas in.

– Även om vi skulle lyckas få in dessa 18 miljoner så når summan ändå inte upp till de 30 miljoner som är prioriterade skulder.   

ExpanderaMera är en av leverantörer som drabbats då de haft fordringar på drygt en miljon kronor till Erlandsson Bygg i Dalarna. Nyligen fick de besked från konkursförvaltaren att de inte kan vänta sig att få betalt.

– Vi slutade få betalt i september, säger Jessica Löfström, styrelseordförande i ExpanderaMera.

Hon började ana oråd när Erlandsson Bygg i Dalarna ansökte om att byta namn på bolaget samtidigt som man bytte ut folk i ledningen.

– De visste om den ekonomiska situationen tidigare och borde ha slutat anlita oss och framförallt de små underentreprenörer som nu sitter i en knepig ekonomisk situation. Konkurser kan hända, men det som är anmärkningsvärt här är att det verkar ha skett på ett planerat sätt, inte så snyggt kan jag tycka, säger Jessica Löfström.

Vad som ligger bakom konkursen råder det delade meningar om. En förklaring till den ekonomiska situationen är ett projekt i Sälen-området, där Erlandsson Bygg i Dalarna gick med stor förlust.

Enligt Tomas Erlandsson, vd i koncernbolaget Erlandsson Holding, så blev ett hot om en stämning på 36 miljoner euro från en lettisk husleverantör till Sälen-projektet avgörande.

– Vi fick ett föreläggande om stämning på 36 miljoner euro. Sannolikheten att vinna en sådan tvist i ett annat land är väldigt liten. Hade vi haft normala skulder hade vi kanske kunnat klara det, men stämningen blev avgörande. De pengarna fanns inte i bolaget.  

Enligt ledningen i Dalarna så bestreds kravet från husleverantören direkt, samtidigt som man förberedde ett motkrav.

VD:n för det lettiska bolaget skriver till Byggvärlden att det fanns krav från båda håll, men han hade hoppats kunna förhandla om anspråken. “Normally parties present claims and sit around the table and negotiate”. 

Verksamheten i Dalarna blev lidande på flera sätt, menar en källa med inblick i den lokala organisationen. 

– Här tappade vi 10 miljoner i vinst, samtidigt som det inte räknades hem några nya jobb. Dalarna har fått kämpa med brist på likvida medel. Det har varit en enorm press att få projektet klart samtidigt som vi inte fick förlora mer pengar. Detta gjorde att vi tappade fokus på andra delar, säger källan.

Erlandsson Bygg i Dalarna ingick i koncernen Erlandsson Holding AB. Koncernen köpte 2015 Färdig Bygg i Sverige, med säte och verksamhet i Dalarna.

– Vår affärsmodell bygger på att vi förvärvar företag som sedan drivs vidare av den gamla ledningen och med ett delegerat ansvar. Koncernen har idag cirka ett 60-tal bolag i Sverige som fungerar väldigt bra enligt denna modell, säger Tomas Erlandsson.

Den lokala organisationen i Dalarna hävdar, å andra sidan, att de har följt direktiv från ägare och styrelse.

Tomas Erlandsson tycker det är tråkigt att leverantörer drabbats, men menar att styrelsen hanterat konkursen på bästa sätt utifrån förutsättningarna.

– Konkursen har inte berört anställda i ett första läge eftersom vi har lagt över projekt i systerbolagen, för att kunna färdigställa entreprenader åt kunderna. Jag förstår om leverantörer är besvikna, men många har fått betalt och vi har även försökt hjälpa företag genom att ge dem jobb i andra projekt, säger han.  

25 av de tidigare anställda i Erlandsson i Dalarna har fått anställning i ett nytt bolag, som den tidigare lokala ledningen startat. Det handlar både om tjänstemän och yrkesarbetare. Även många underentreprenörer anlitas nu av det nya bolaget.