Nyheter

Levererar trästomme till skolbygge

Duveds skola. Byggherre: Årehus AB. Illustration: Sweco Architects AB

Duved skola ska genomgå en om- och utbyggnationen. Under våren börjar Martinsons leveranser av byggelement till stommen i KL-trä och limträ. Totalt handlar det om 1 800 kubikmeter KL-trä och 140 kubikmeter limträ till den fyra våningar höga tillbyggnaden.
Grundskolan i Duved har varit trångbodd de senaste åren samtidigt som elevantalet ökat. I februari 2018 beslutade därför kommunfullmäktige i Åre att investera i en om- och utbyggnation av skolan.

Idag rymmer skolan, tillsammans med ett antal moduler, 400 elever. När skolan byggts ut ska den ge plats åt 600 elever.

Martinsons ska i tre etapper och med start i april leverera totalt 1 800 kubikmeter KL-trä och 140 kubikmeter limträ till den fyra våningar höga utbyggnationen som innefattar klassrum, tillagningskök, matsal och bibliotek. Leveransen omfattar pelare, balkar, bjälklag och ytterväggar.

– Ett skolprojekt känns alltid extra bra. Eleverna kommer att få en fantastisk skolmiljö. Allt fler beställare väljer trä till den här typen av projekt eftersom materialet lever upp till kraven på kostnadseffektivitet och prestanda. Trä skapar även behagliga inomhusmiljöer och har mycket låg klimatpåverkan, vilket gör materialet attraktivt ur ett hållbarhetsperspektiv, säger Marie Kauma, Key Account Manager på Martinsons, i ett pressmeddelande.

Årehus är byggherre och Sweco Architects i Östersund står för arkitekturen. Entreprenör är Treeab Bygg i Östersund, som Martinsons arbetat med i flera tidigare projekt. Senast handlade det om det fyra våningar höga flerbostadshuset Trägården i Duved.

– Martinsons är en trygg och kunnig leverantör som vi gjort affärer med under lång tid. Det är ett norrländskt företag och det känns bra att köpa lokalt då det är möjligt, säger Treeab Byggs vd Olle Axne.

Markarbetet påbörjades i höstas och till höstterminen 2022 ska verksamheterna flytta in i skolan.