Nyheter

Lidingö kan få ny stadsdel

1 000 nya lägenheter och ett nytt landmärke. Lidingö och JM har tillsammans arbetat fram en ny plan för hur staden ska växa.<br/> — Vi vill ha en levande stadsdel och göra det möjligt för människor i olika livssituationer att bo här, säger kommunsty

För att leva upp till de stora orden ska bland annat 220 av lägenheterna bli hyresrätter. Dalénum, som den nya stadsdelen heter, ska växa fram under de närmaste åren. Men fortfarande återstår en del hinder på vägen innan spadarna kan sättas i jorden

— Planen ska antas av kommunfullmäktige i februari, sedan ska den vinna laga kraft. Efter det startar vi försäljningen. Om allt går som det ska kan vi starta försäljningen till sommaren eller hösten, säger Olof Pettersson Herold, projektledare på JM.

Inflyttning om ett par år

Om tidigast två år kan de första lägenheterna stå klara för inflyttning men totalt räknar JM med att få jobba med Dalénum under de närmaste tio åren.

— Bostadsrätterna och eventuella ägarlägenheter planerar vi att bygga i egen regi. Antagligen gäller också detta för hyresrätterna, säger Olof Pettersson Herold.

Förutom bostäder planeras det för bland annat en skola, äldreboenden och en idrottshall. Dessutom vill JM och Lidingö bygga ett höghus på 21 våningar. En idétävling kommer att anordnas för att hitta den bästa utformningen.

— Huset ska ge området ett landmärke och en profil, säger Olof Pettersson Herold.

Många stadsplanerare förklarar att de vill ha höghus som landmärken. Varför är det så viktigt?
— Ja, det kan man kanske undra. Vi och staden tror att ett högt hus blir spännande på platsen. Och ambitionen speglar väl vår tid där höga hus ska få ta plats. Byggindustrin har lärt sig att se fördelarna. Höga hus är populära och kan generera en bra intäkt, säger Olof Pettersson Herold.

I nuläget vill JM inte precisera vad produktionskostnaden ligger på men Olof Pettersson Herold säger att projektets budget motsvarar liknande projekt av samma storleksordning.

Tusen lägenheter

Projekt: Dalénum, en ny stadsdel på Lidingö, utanför Stockholm. Totalt ska cirka 1 000 lägenheter uppföras under en period på minst tio år.

Byggherre och totalentreprenör: JM.

Arkitekter: HMXV Arkitekter med flera.

Produktionskostnad: Inte klart.

Byggstart: Tidigast slutet av 2010.

Klart: Tidigast 2020.