Nyheter

Likviditeten kan vara slut i december

Det First North-listade studentbostadsbolaget Prime Livings likviditet kommer att ta slut under andra halvan av december om bolagets pågående finansieringsdiskussioner inte bär frukt.

Likviditeten är ansträngd efter framförallt kostnadsöverdrag i ett studentbostadsprojekt i Spånga.

Det framgår av ett pressmeddelande. 

”Prime Living arbetar som tidigare kommunicerats med att säkerställa en långsiktigt hållbar finansieringslösning. Kortsiktigt är likviditeten ansträngd efter framförallt kostnadsöverdrag i Spångaprojektet. Den korta finansieringen kan lösas genom lån från några större aktieägare eller lån mot säkerhet i befintliga fastighetsinnehav, alternativt avyttringar från den befintliga fastighetsportföljen. Dessa diskussioner pågår med hög intensitet”, heter det i pressmeddelandet.

Prime Livings helt nya styrelse, som tillträdde per den 24 oktober, 2018, har sett över bolagets nuläge och påbörjat en åtgärdsplan för att säkerställa en hållbar affärsmodell tillsammans med bolagets nytillträdda ledning.

”Den nya styrelsen anser att bolaget har en mycket attraktiv affärsidé med potential för stort värdeskapande. Modellen med prefabricerade studentlägenheter som kan byggas snabbt, med bra standard och till en låg kostnad har potential att tillfredsställa en växande marknad med stor efterfrågan”, heter det.

Med anledning av den kritik som bolaget har fått för ett pågående bygge i Spånga i norra Stockholm har den nya styrelsen beslutat om en teknisk besiktning av en oberoende certifierad byggingenjör ”för att säkerställa både kvalitet och säkerhet”.

”Samtliga samarbetsavtal med befintliga huvud- och underentreprenörer kommer även att ses över”, framgår vidare.

Bolaget har brottats med både projektförseningar och budgetöverskridanden i projekt. Prime Living har sedan tidigare framhållit att kompetens och kvalitet måste höjas hos både bolaget självt samt som hos dess samarbetspartners.

Tidigare i höstas framgick det i en kallelse till en extra bolagsstämma att hela den tidigare styrelsen valt att ställa sina platser till förfogande.

I oktober valdes, i enlighet med valberedningens förslag, Jonas Andersson, Tobias Lennér och Mikael Wandt till nya styrelseledamöter, tillsammans med den nya styrelseordföranden Peter Gustafson. Ingen av dessa har något större aktieinnehav i Prime Living sedan tidigare, framgick i samband med valberedningens styrelseförslag. Jonas Andersson företräder dock 350.000 stamaktier via Navare Invest AB, ett bolag han är vd för.

 Nyhetsbyrån Direkt