Nyheter

Lindbäcks hoppas öka kapaciteten med 15 procent

Tack vare smart informationshantering ska familjeföretaget Lindbäcks Bygg i Piteå införa effektivare byggmetoder vilket kan öka produktionskapaciteten med cirka 15 procent.

Lindbäcks Bygg genomför idag cirka 20 byggprojekt per år. De bygger flerfamiljshus i trä. Med hjälp av bättre information till byggarna och bättre styrning av byggprojektet ska kapaciteten nu höjas rejält och investeringen beräknas bli mycket lönsam.
– Vi planerar att tack vare vår nya informationshantering öka produktionen med 3-4 extra byggprojekt per år med samma arbetsstyrka, säger Helena Lidelöf i Lindbäcks Bygg, och projektledare för testbäddsprojekt 4.
Den nya byggmetoden ska verifieras i testbäddsprojekt 4 som Lindbäcks Bygg genomför tillsammans med BoKlok. BoKlok ägs av entréprenören Skanska och IKEA, och affärsidén är att erbjuda bra bostäder med låga priser för slutkunden.
Det nya är att förse monteringspersonalen med detaljerad information via mobila terminaler så att de kan genomföra monteringsarbetet betydligt snabbare än vad som hittills varit normalt. Via mobila terminaler kommer information om var alla byggkomponenter och verktyg finns och hur arbetet ska utföras. Instruktionerna kommever via video, text, och stillbilder.
Lindbäcks Bygg producerar själv informationen.
– Vi måste själva ha kompetensen för att producera de instruktioner som våra montörer behöver för att bygga. Vi producerar video, stillbilder och text själva, säger Helena Lidelöf.
Lindbäcks Bygg har i sin egen fabriksproduktion infört motsvarande metoder och menar att den nya byggmetoden i princip är verifierad. Det riktigt nya är att tillämpa denna metod även ute på byggarbetsplatser.
För att tillämpa den nya metoden på en enskild byggarbetsplats krävs investeringar på några viktiga områden. Det gäller stabil mobil kommunikation med hög kapacitet, produktion av detaljinformation till montörerna och en planerings- och styrmetod som fungerar i realtid.