Nyheter

Lindbäcks redo för ny fabrik

Stefan Lindbäck, vd på Lindbäcks bygg, berättar att i dag jobbar cirka 150 personer inom företaget och personalstyrkan fördubblas när den nya fabriken är klar. Foto: Susanne Bengtssson

Lindbäcks Bygg i Piteå, som tillverkar industriellt byggda flerbostadshus, storsatsar på en helt ny fabrik.
Den planeras vara klar inom tre år och kommer att ha dubbelt så stor kapacitet som den nuvarande fabriken.
– Det är flera saker som fallit på plats som gör att vi tar det här beslutet nu, säger Stefan Lindbäck, företagets vd.

Bland annat att den svenska bostadsbristen har gjort att efterfrågan har ökat och då framförallt på industriellt tillverkade flerbostadshus som fortsätter att ta stora marknadsandelar.
– Internt känner vi också att vi har kompetensen. Vi är redo så nu kör vi, säger Stefan Lindbäck.

Det kommer att bli en helt ny produktionsanläggning och den nya fabriken ska stå klar inom tre år. Där kommer man att kunna producera cirka 2 400 kvadratmeter nyckelfärdiga bostäder i veckan, att jämföra med 1 200 kvadratmeter per veckan i den nuvarande fabriken.
Investeringskostnaden för den nya fabriken är 350 miljoner kronor och 150 personer ska rekryteras i samband med att produktionen i den nya enheten inleds.

– Vi ska vidareutveckla vår industriella byggprocess och fokusera på logistiken. På så vis kommer vi att kunna fördubbla kapaciteten med motsvarande personalstyrka som på vår nuvarande anläggning. Med den nya fabriken kommer vi att utveckla vår tekniska plattform för att ytterligare öka flexibiliteten och möjligheten att kundanpassa våra produkter, säger Stefan Lindbäck.

För att få nya idéer och kunskaper ska de därför besöka andra företag för att se hur de jobbar med bland annat logistik.
Fabriken kommer att byggas i Haraholmen i Piteå hamn för logistikens skull och för att transporterna ska bli så miljövänliga som möjligt.
– Då har vi valmöjligheter; sjö, lastbil eller järnväg, säger Lindbäck.

Lindbäcks har de senaste åren expanderat med cirka 20 procent per år.
I våras fick företaget sin största order hittills. För Rikshem ska Lindbäcks de närmaste fem åren bygga 2 500 lägenheter, ett avtal som är värt 2,5 miljarder kronor.

Företaget, som fyller 90 år i år, har i dag sina största marknader i Mälardalen och i Norrland.
– Valet av Piteå grundar sig i att vi vill bygga vidare på den starka företagsanda vi skapat här. Vidare är det närheten till Luleå tekniska universitet genom vårt starka band till FoU och den synergieffekt som vi förväntas nå genom två närliggande fabriker som fällt avgörandet. På detta sätt kvalitetssäkrar vi vårt erbjudande till våra kunder, avslutar Stefan Lindbäck.