Nyheter

Linköping är Sveriges smartaste stad

Vallastaden i Linköping är en ny, innovativ stadsdel som invigdes under Sveriges största bo- och samhällsexpo 2017. Foto: Susanne Bengtsson

 I en smart stad används digitalisering, innovationer och data för att förenkla livsmiljön, värna om jordens resurser och skapa ett hållbarare samhälle.  
Linköping är den stad i Sverige som lyckats allra bäst med detta. 
Det visar den nya rapporten Samhällsbarometern 2019 från teknik- och arkitektkoncernen PE, Projektengagemang.

Linköping, Malmö och Lund är Sveriges tre smartaste städer enligt svenskarna själva. Invånarna i de respektive städerna har själva utifrån ett antal kriterier fått bedöma hur smarta deras städer är inom samhälle, boende, näringsliv och trafik.

Linköping har en genomsnittlig smarthet på 62 procent (så många av respondenterna har gett betyg 4-5 på en femgradig skala). På andraplats hamnar Malmö, också med 62 procent men med något större andel missnöjda. Tredjeplatsen intas av Lund på 60 procent. Genomsnittet för de 20 undersökta städerna ligger på 52 procent.

En stor anledning till att Linköping hamnar i topp är det smarta näringslivet – ett område där staden är överlägsen. Hela 72 procent av Linköpingsborna anser att staden har ett smart näringsliv, bland annat med ett brett affärs- och nöjesutbud och flera kunskapskluster och samarbeten mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor.

Linköping har också, tillsammans med Uppsala, mest nöjda invånare inom det smarta boendet (58%).

– Det är universitetsstäder som ligger i topp i undersökningen. Dessa städer drar till sig kompetens och det finns jobb vilket skapar attraktiva städer. Linköping har också ett format som är lättare att hålla ihop, det är nära till allt, kommunen har satsat blandade boendeformer, som i till exempel Vallastaden, kollektivtrafiken fungerar och Linköping är också en cykelstad, säger Malin Granath, universitetslektor i Informatik vid Linköpings universitet, när hon deltog i PE:s seminarium om Smarta städer i Stockholm.

Bland Sveriges tre största städer har Malmö lyckats bäst genom att hamna på andra plats, på samma poäng som Linköping. Stockholm kommer på nionde plats och Göteborg på 14:e.  Malmö är den stad av alla undersökta där flest invånare är nöjda med mobiluppkopplingen (83%).  

 
– Det som jag tycker sticker ut mest i undersökningen är gapet mellan vad invånarna prioriterar och vad som fungerar i staden. Jag hade nog också trott att skillnaden mellan bästa och sämsta resultat skulle vara större.  Något som är lite oroväckande är att bara fem procent av invånarna upplever att de kan vara med och påverka hur deras stad utformas, säger Nicke Rydgren, affärschef på PE.

Sett till hela Sverige är trafiken det område som får högst betyg i Samhällsbarometern. Hela 56 procent av svenskarna upplever att trafiken är smart i staden de bor i. Till exempel anser 71 procent av svenskarna att det är lätt att ta sig fram med cykel eller till fots och 65 procent upplever att det finns goda möjligheter att betala parkeringsbiljetter digitalt.

– Vi som samhällsbyggare har ett stort ansvar i att möta invånarnas krav och behov. Genom att integrera innovation och digitalisering i stadsplaneringen och i utformningen av våra samhällen kan vi underlätta för svenskarna att leva och bo mer hållbart samtidigt som vi formar samhällen som förenklar deras tillvaro, säger Nicke Rydgren.

– Byggsektorn har en viktig roll i att utveckla smarta städer. Vi måste utmana oss själva, flytta fram våra positioner och hitta nya samarbetspartners. 

Smarta städer:

I en smart stad används digitalisering, innovationer och data för att förenkla livsmiljön för, och samverka med, invånarna likväl som näringsliv och förvaltning. En smart stad satsar också på miljö- och klimatteknik för att göra samhället mer socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart.

Topp 5 – Sveriges smartaste städer                  Topp 5 – Sveriges minst smarta städer

1. Linköping                                 62 %                            1. Eskilstuna                       45 %

2. Malmö                                      62 %                            2. Borås                              45 %

3. Lund                                          60 %                            3. Jönköping                       46 %

4. Uppsala                                    60 %                            4. Södertälje                       46 %

5. Norrköping                              55 %                            5. Sundsvall                        47 %

Källa: Samhällsbarometern 2019, Smarta städer, Projektengagemang

Undersökningen:

Samhällsbarometern 2019 är framtagen av teknik- och arkitektkoncernen Projektengagemang, PE. I årets upplaga har cirka 3 300 svenskar i  Sveriges 20 största städer fått svara på 35 påståenden som beskriver en smart stad inom områdena samhälle, boende, näringsliv och trafik.  Resultatet räknas på andelen som instämmer eller instämmer helt på undersökningens frågor och kan vara 0-100 procent. Städernas generella smarthet bygger sedan på respektive stads snittvärde inom de olika områdena.