Nyheter

Listan på dyraste och billigaste kommunerna

Kommunerna med lägst och högst anslutningsavgifter för VA 2015

Typhus A: avser fastighet med friliggande källarlöst enbostadshus omfattande 5 rok, badrum med WC, tvättstuga, ett extra toalettrum samt garage. Våningsyta 150 m2 inkl garage 15 m2, tomtyta 800 m2. Fastigheten är ansluten till vatten, spill- och dagvatten.                                   
Typhus B:
avser flerbostadshus som är anslutet till dricksvatten, spillvattenavlopp och dagvattenavlopp. 15 lägenheter, 1 000 m2 våningsyta, tomtyta 800 m2, vattenförbrukning 2 000 m3/år.

Anläggningsavgift för typhus  A i medel: 122 383 kronor.  Förändring jämfört med 2014: 5,8 %.

Anläggningsavgift för typhus B i medel: 398 640 kronor Förändring jämfört med 2014: 5,1 %.

De 5 dyraste kommunernas anslutningsavgifter typhus A:

Uddevalla                                      274 275

Värmdö                                          273 971

Kungsbacka                                  270 213

Tanum                                            259 500

Strömstad                                     250 280

De 5 billigaste kommunernas anslutningsavgifter typhus A:

Överkalix                                       20 500

Skinnskatteberg                         37 500

Övertorneå                                  40 625

Åsele                                            42 259

Surahammar                                43 225

De 5 dyraste kommunernas anslutningsavgifter typhus B:

Värmdö                                          1  389 729

Berg                                                 1 308 800

Solna                                               1 140 050

Smedjebacken                                  1 131 500

Tjörn                                               1 118 963

De 5 billigaste kommunernas anslutningsavgifter typhus B:                   

Ydre                                                 50 000

Överkalix                                       73 000

Sorsele                                           87 500

Malå                                                87 500

Norsjö                                            87 500

Källa: Svenskt Vatten

Den kompletta listan publicerades i Byggvärlden nr 14-2015.