Nyheter

”Listan på potentiella förvärv fortsatt lång”

Foto: Bravida

 Installationsföretaget Bravidas lista på potentiella förvärv som passar bolaget är fortsatt lång. Det uppger Bravidas vd Mattias Johansson i bokslutsrapporten för 2019. 

Bolagets ”starka finansiella ställning med låg skuldsättningsgrad och stark kassagenerering gör att vi har en bra position för att fortsätta växa genom förvärv, även framöver”, skriver Bravida-chefen.

Under 2019 slutförde bolaget 20 förvärv, varav fyra i fjärde kvartalet, som tillfört en årlig omsättning på drygt 1.100 miljoner kronor.

”Efter periodens slut har vi slutfört ytterligare två förvärv, ett i Danmark och ett i Norge samt tecknat avtal om ett förvärv i Sverige. Förvärven stärker våra lokala marknadspositioner, kompletterar vår verksamhet och breddar kunderbjudandet”, skriver Mattias Johansson som anser att bolagets tillväxt och marknadsposition, både inom service och installation, fortsätter att stärkas genom förvärv.

Nyhetsbyrån Direkt

Bravida kvartalsrapport:

  • Installationsbolaget Bravida redovisar ett rörelseresultat för det fjärde kvartalet 2019 på 424 miljoner kronor (436).
  • Väntat var ett rörelseresultat på 401 miljoner kronor enligt Bloomberg News.
  • Nettoomsättningen steg till 5.667 miljoner kronor (5.521), jämfört med analytikersnittet på 5.750 miljoner kronor.
  • Den organiska försäljningstillväxten uppgick till -3 procent (4).
  • Resultatet före skatt minskade till 407 miljoner kronor (446) medan nettoresultatet backade till 304 miljoner kronor (372).
  • Orderingången sjönk till 5.546 miljoner kronor (6.629).
  • Orderstocken vid utgången av kvartalet var 14.485 miljoner kronor (11.992).
  • För helåret 2019 föreslås en utdelning på 2:25 kronor (2:00). Väntat var en utdelning på 2:15 kronor per aktie.