Nyheter

”Lite besviken är jag”

Åklagare Leif Johansson åtalade fyra personer och krävde tre bolag på företagsbot efter Kistaraset, men endast en person fälldes och ett bolag dömdes att betala företagsbot.

Leif Johansson yrkade att konstruktören skulle dömas till fängelse och att Cremona skulle betala minst fem miljoner kronor i företagsbot. Nu blev det i stället böter och villkorlig dom för konstruktören och 1,5 miljoner kronor i böter för Cremona.

Men Leif Johansson ser ändå inte Solna tingsrätts dom som ett misslyckande.

– Nej, jag tycker inte att man kan se det så. Jag tycker att domen klarlägger vissa saker. Och det är första gången en konstruktör fälls, säger Leif Johansson.

Han har ännu inte bestämt sig för om han ska överklaga domen.

– Jag är lite förundrad över hur de har sett på trafiksituationen. Jag håller inte med rätten att lyftet är avslutat när trafiken släpps på. Och jag tror möjligen att rätten har missuppfattat något när det gäller TA-planen, Forsens förslag avsåg inte Hanstavägen, säger Leif Johansson.

Forsen hade ansökt om en trafikanordningsplan, TA-plan, hos kommunens trafikkontor, men fått avslag på förslaget. Enligt domstolen berodde det mest på formalia, och förslaget skulle ha godkänts om det hade skickats in igen.

När det gäller domslutet mot Cremona och konstruktören är åklagaren ”hyfsat nöjd.”

– Den som har gjort det allvarliga felet döms, och jag vet att det är svårt att få grovt brott. Men jag tycker att även om man bedömer det som ett normalbrott borde det ha gett ett högre straff. Men jag tycker nog att 1,5 miljoner är ganska billigt ändå. Men Cremona påstår ju att deras omsättning har gått ner, och då ska det justeras efter det, säger han.