Nyheter

Liten nytta med FTX

FTX-ventilation ger endast små energibesparingar. I genomsnitt är verkningsgraden inte högre än 21 procent. Det visar en stor, ännu opublicerad studie från högskolan i Halmstad, skriver Miljörapporten.

Från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning, FTX, har längre varit ett populärt sätt att få ner energiförbrukningen i byggnader. Men nyttan med ett FTX-system är begränsad. I genomsnitt är energi­vinsten inte större än 11 kWh (kilowattimmar) per kvadratmeter och år. Det motsvarar en verkningsgrad på 21 procent.

Detta konstaterar forskarna Sven Werner, Mats Andreasson och Margaretha Borgström på högskolan i Halmstad. De har gått igenom SCB:s omfattande statistik över energianvändningen i flerbostadshus och lokaler. 25 procent av alla flerbostadshus ingår i studien, som är unik i sitt slag på grund av sin storlek.

Sven Werner, professor i energiteknik vid högskolan i Halmstad, har ingen färdig förklaring till varför FTX-systemen inte fungerar bättre.
— Det verkar som om erfarenhetsutbytet mellan de som konstruerar, de som installerar och de som driver systemen inte fungerar som det ska. Vi behöver studera det här i detalj för att ta reda på varför det ser ut så här, säger Sven Werner, till Miljörapporten.

Resultatet bekräftar det som de allmännyttiga bostadsföretagens intresseorganisation Sabo redan konstaterat i en mindre studie genomförd 2006. Sabo analyserade energiförbrukningen i 4260 lägenheter byggda 1993-2002. Energibesparingen tack vare FTX blev i genomsnitt 12 kWh per kvadratmeter, vilket ligger i linje med den nya, större studien.

— När jag hörde om Sabos studie så tänkte jag först att de måste ha räknat fel. Men vi fick i stort sett samma resultat, säger Sven Werner.

Sabo jämförde dessutom värmebesparingen med elbehovet för FTX-systemet. Det visade sig att FTX-systemet i genomsnitt ökade förbrukningen av fastighetsel med 19 kWh per kvadratmeter. Därmed ökade energiförbrukningen i stort. Dessutom byttes lågvärdig värme mot höggradig el.

Om situationen är lika illa i den stora SCB-studien framgår inte. Forskarna har inte kunna bena ut hur mycket el som behövs för att driva FTX-anläggningarna.
— Men generellt är det inte bra att byta ut värme mot el, säger Sven Werner.

Läs mer om Miljörapporten – byggvärldens miljötidning

Fakta / Granskningen av värmeanvändning

Granskningen ingår i en större studie som bygger på SCB:s statistik över energianvändningen i flerbostadshus och lokaler.

Totalt har 11 253 fastigheter med sammanlagt 77,6 miljoner kvadratmeter bostads- och lokalyta granskats.

Rapporten ”Värmeanvändning i flerbostadshus och lokaler 2006” kommer att publiceras senare i vår.

Studien är genomförd inom forskningsprogrammet Fjärrsyn och har finansierats av Energimyndigheten och branschorganisationen Svensk Fjärrvärme.