Nyheter

Litenhet med dispens

Så här ser en etta med loft ut... Foto: AF Bostäder

AF Bostäders studentbostäder Bokompakt invigs 29 oktober i Lund.
Det är 22 yteffektiva bostäder med dispens från gällande byggregler som står redo att ta emot studenter.

AF Bostäder vill visa på en alternativ lösning som ger låg miljöpåverkan och låg hyra för studenter. Bostäderna finns i norra Lund och finns i olika utföranden. Projektet omfattar 22 lägenheter: 16 lägenheter för en person på 10 kvm, fyra lägenheter för två personer på 20 kvm, en lägenhet för tre personer på 30 kvm och en lägenhet för fyra personer på 40 kvm. Arkitekt är Pontus Åqvist på OpenStudio.

Bokompakt är ett utvecklingsprojekt, det innebär att erfarenheterna från projektet kan ligga till grund för framtidens studentbostäder.
Därför detaljstuderas och utvärderas Bokompakt av bostadsforskaren Elisabeth Dalholm från Lunds universitet.

Det kompakta i Bokompakt handlar om litenheten.
Varje hyresgäst har 10 kvadratmeter att förfoga över. För att få bygga så små enheter så har AF Bostäder fått dispens från gällande byggregler:
– Vi är glada för dispensen men framför allt så är vi nöjda med att vi har haft en referensgrupp med studenter med på hela resan. Deras tankar har getts stort utrymme i projektet och visar att en liten bostad är både funktionell och attraktiv, säger Henrik Krantz, vd på AF Bostäder, i ett pressmeddelande.

AF Bostäder menar också att Bokompakt visar hur bostadsbristen för studenter kan mötas och säger att projektet sätter fingret på en viktig fråga för studentbostadsmarknaden, nämligen att studentbostäder är en genomgångsbostad:
– Dagens regler för nyproduktion tar inte hänsyn till att studentboendet används under en begränsad period. Våra hyresgäster försvinner vidare ut i livet efter ett par år och det är precis så det ska vara, därför vill vi visa att vissa undantag behövs för att vi ska hamna på rimliga hyror, säger Henrik Krantz.

Det lilla formatet leder också till mindre miljöpåverkan. Energieffektivisering har varit med från början i projektet:
– En liten yta kräver mindre uppvärmning och färre lampor. Vi har dessutom återvinning av spillvattenvärme och solceller på taken som gör bostäderna självförsörjande vad gäller uppvärmning. Bokompakt byggs i trä som är ett bättre miljöval än till exempel betong, säger Magnus Cederberg, fastighetsutvecklingschef på AF Bostäder.