Nyheter

Littorin: överlåt Las-problemen till parterna

Sveriges största försvarare av Las passar på frågan om lagändring om det visar sig att arbetsgivare kan säga upp för att sedan hyra in samma arbetstagare. Han hänvisar till sin husgud. Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin besökte Lag & Avtals Zen

Från interpellationsdebatter i riksdagen, där Sven Otto Littorin toppar med att ha besvarat 259 frågor hittills, till Lag & Avtal seminarieserie Zenit. Att det är just arbetsmarknadsministern som får så många frågor beror på ämnet, menar han. Arbete berör väldigt många, antingen man har arbete eller vill ha det.

När Lag & Avtals chefredaktör Johanna Kronlid frågar om det är den förra regeringen som äger problemformuleringen när det gäller arbete, säger alliansens moderate arbetsmarknadsminister:

– Nej. Det är ett samhällsproblem. Det är viktigt att minska trösklarna för att kunna komma tillbaka från ett utanförskap. Målet är full sysselsättning, dit kommer vi aldrig att nå men vi måste kämpa för att nå det.

Att arbetsgivare kan kringgå återanställningsrätten i Las och hyra in folk i stället är en stor fråga i valrörelsen. Du har, i samband med Maraboufallet, sagt att om det är en lucka i lagen kan du tänka dig lagstiftning?

– Abu Garcia är enda rättsfallet som tagit den här frågan till sin spets. Maraboufallet är lite annorlunda, där har man sagt upp och hyrt in samma arbetstagare. Rätt mycket av den här diskussionen kunde man hantera i kollektivavtalen. Först måste vi se hur domstolen dömer, sedan vad parterna kan göra.

Kan du tänka dig lagstiftning?

– Nja, jag har inte sagt lagstiftning, min husgud är Svante Nycander. Läs hans bok ”Sist in först ut”. Jag håller helt med honom. Det är inte bra att rucka på partsförhållandet.

Du har sagts vara Sveriges mesta försvarare av Las? Är du det?

– Man måste hitta det sätt att lösa de här frågorna som ger minst bekymmer. Det räcker att åka till Frankrike så vet man att så vill man nog inte ha det. Tittar man på antalet konflikter och strejkdagar så ligger vi lågt. Ju längre bort från Storgatan och Norra Bantorget man kommer ju bättre fungerar det. Las är en del av den svenska modellen. Att inte ha ett skydd vid anställning är inte rimligt. Svante Nycander pekar på någon typ av skiljeförfarande, det skulle kunna vara bra. Men politiker ska inte ge sig in i det här.

Du lyssnar mer på facken?

– Nej, det tycker jag inte. Den som inte kommer överens med motparten försöker hitta stöd hos en tredje part och det är jag. Det var synd att inte parterna kom överens om ett nytt huvudavtal. Ta Metalls krisavtal. Vid sådana tillfällen blir man stolt över Sverige; tiotusentals jobb räddades. Jämfört med Frankrike där man bokstavligen kastar skit på varandra.
Men LO borde sluta sitta samarbete med Socialdemokraterna.

Maud Olofsson har sagt att hon vill förändra Las och göra det möjligt att undanta flera från turordningen?

– 2006 var det bara tre procent som använde tvåpersonsundantaget. Förra året, under krisen, bara 16 procent. Det här är inte ett problem. Vi gick inte till val med att göra det lättare att säga upp utan att det ska bli lättare att anställa. Om det är så att fler unga förlorar jobb på grund av Las är det inte ett så stort problem som när 55-åringar förlorar jobbet. Hälften av de unga uppsagda har nytt jobb inom tre månader.

När Johanna Kronlid kommer in på avtalsrörelsen, säger Sven Otto Littorin:

– Jag håller mig långt ifrån den och hoppas att parterna kommer på fruktbara lösningar.

Johanna Kronlid frågar vidare om krav som dykt upp i avtalsrörelsen och Sven Otto Littorin duckar, men på frågan om kravet på rätt till heltid kan bli lag svarar han:

– Absolut inte. Att så många ofrivilligt jobbar deltid berodde på det tidigare a-kassesystemet. Och kommunerna där det här förekommer är de största arbetsgivarna. Att en kommun som Eskilstuna med 16 000 anställda inte ska kunna erbjuda alla som vill ha heltid är bara nys. Jag uppmanar alla kommuner att titta på de förebilder som finns, som till exempel Nynäshamn.

Fackens krav på bättre villkor för visstidsanställda?

– Den lagstiftning vi införde är bra. Men parterna borde titta på ungdomars inträde på arbetsmarknaden för att hitta lösningar, inte genom att ändra i Las utan med lärlingssystem.

Lex Laval behandlas i riksdagen på torsdag, är den en inskränkning i föreningsfriheten?

– Det ser jag som valfläsk för socialdemokraterna.

Du tar inte det på allvar?

– Nej det gör jag inte. Utredningen gjorde ett bra arbete. Jag menar att vi funnit en bra balans. För att förändra utstationeringsdirektivet krävs en uppbackning i rådet. Ponera att vi ändå öppnar upp direktivet för en förändring. Det blir då åratal av osäkerhet. Jämför med arbetstidsdirektivet. Det tog sju år för rådet att bli överens och sen föll det i parlamentet. Att oppositionen kräver vilandeförklaring är helt snurrigt.

Men om en polack och en svensk byggnadsarbetare faller ned från samma tak så har de inte samma försäkringsskydd?

– Lavaldomen säger under vilka villkor man kan vidta konfliktåtgärder för att få teckna kollektivavtal. De villkoren måste finnas inom den hårda kärnan.

Tycker du att facken ska testa och kräva tilläggsförsäkringar?

– Jag vill inte lägga mig i det.

Vad kommer valrörelsen att handla om?

– Jobben. Hur vi efter krisens härjningar ska kunna skapa jobb och öka vår konkurrenskraft.