Nyheter

Livsfarligt arbete – bygge stoppades

Tre byggnadsarbetare arbetade på tak på ungefär fem meters höjd utan fallskydd. När arbetsmiljöinspektören upptäckte detta belades bygget omedelbart med arbetsförbud. <br></br> — Det var risk för deras liv, berättar arbetsmiljöinspektör Håkan

Förbudet riktade sig mot två företag, Combi Montage och Byggenterprise, som hade sina byggnadsarbetare på två olika tak på bygget i Västervik. Förbudet kopplades till ett vite om 50 000 kronor.

Arbetarna höll på att lägga plåt och montera upp skyltar.

— Han som satte upp skyltar stod precis vid takkanten. Det är då det händer, när man bara ska göra en liten sak, säger Håkan Lindström.

Även mot beställaren, Byggmax, riktades krav på att komplettera arbetsmiljöplanen.

Inspektionen på byggarbetsplatsen, där lagerlokaler uppförs, gjordes efter tips från Byggnadsarbetareförbundet. Annars är det mest stickkontroller som Håkan Lindström gör på byggena, eftersom han är ensam inspektör i Kalmar län. Det blir långt ifrån alla byggen som får besök.

— Man har dragit ner så mycket på vårt verk. Det är skandal. Det är en högkonjunktur utan dess like och så drar de ner på det här, säger Håkan Lindström.