Nyheter

Ljus framtid för byggyrken

Arbetsmarknaden 2010 ser lovande ut för många inom byggbranschen. Det visar en färsk prognos från Arbetsförmedlingen.

Byggbranschen drabbades hårt av lågkonjunkturen under 2009 med en snabbt stigande arbetslöshet. Men den värsta krisen har nu passerats konstaterar Arbetsförmedlingen i sin yrkeskompass 2010.

Byggnadsplåtslagare, civilingenjörer inom bygg- och anläggning samt elkraft, byggnadsplåtslagare och anläggningsarbetare. Alla är de yrken som ser ut att gå en ljus framtid till mötes, enligt Arbetsförmedlingen.

Efterfrågan på byggarbetskraft bedöms öka under 2010, särskilt under slutet av året. Rekryteringarna kan bli omfattande och något fler än vid motsvarande tidigare tidpunkter. Orsaken är de stora pensionsavgångarna som innebär att personal måste ersättas.

Arbetsförmedlingen konstaterar också att anläggningssektorn fortsätter att gå bra tack vare de stora infrastrukturinvesteringarna och av skattesubventionerade renoveringsarbeten.

Allt är dock inte ljust. Även om efterfrågan på arbetskraft bedöms börja öka igen — beräknas ändå antalet anställda sammantaget minska med 3 000 under 2010 jämfört med året innan. Det kommer därmed att bli fortsatt svårt för dem som saknar yrkeserfarenhet och nu är på väg in på arbetsmarknaden, skriver Arbetsförmedlingen.