Nyheter

Ljus syn på byggkonjunkturen

Bygginvesteringarna fortsätter att öka — fast långsammare än under 2007. Företagens orderböcker är välfyllda, visar Konjunkturinstitutets rapport. <br></br> — För oss ser det bra ut, säger Per-Ingemar Persson, vd för Veidekke i Sverige.

Veidekke är Sveriges femte största byggbolag. De såg 2007 som sitt genombrottsår i Sverige. Bostadsbyggandet har gått bra och bolaget vunnit upphandlingar om två entreprenader vid Norra Länken i Stockholm.

— Vi har tagit för oss ordentligt, säger Per-Ingemar Persson. I Stockholm har vi väldigt mycket jobb. I Göteborg och Skåne ser det vettigt ut fast där har vi kapacitet att ta på oss fler uppdrag.

I konjunkturinstitutets senaste rapport uppger nio av tio byggföretag uppger att de är nöjda med orderstockens storlek.

Det är totalt sett en dämpning i den svenska ekonomin som syns i Konjunkturinstitutets rapport som presenteras under onsdagen. Barometerindikatorn, som sammanfattar företagens och hushållens syn på ekonomin, backar från 102,6 till 99,5.

— Byggkonjunkturen är en spegling av den allmänna konjunkturen och tillväxten i samhället. Den påverkas av finansiell oro, även om det mesta i Sverige tyder på en fortsatt bra konjunktur, säger Per-Ingemar Persson.

Hushållens syn på ekonomin är dystrare än på länge. Och detta kan påverka efterfrågan på nya bostäder.

— Det finns en osäkerhet om hur bostadsmarknaden utvecklas, som handlar om människors tro på framtiden, om de vågar investera i nya bostäder. Detta hänger ihop med hur det går för industrin och hur arbetslösheten påverkas.

2008 väntas en tillväxt i branschen, men inte lika stor som under 2007.
— Det är bara hälsosamt för branschen med en viss avmattning eftersom det rått en viss överhettning med ökade kostnader för insatsvaror och tjänster.

Hur ser ni på 2009?
— Med stor osäkerhet, vi rullar på enligt vår strategi men har en skärpt beredskap för att kunna klara en lågkonjunktur.

Foto: Cecilia Larsson

Hur ser det ut i era orderböcker?

Roger Andersson, vd Andersson Company Byggnads.
— Det ser bra ut. Vi känner inte av någon avmattning än men det är en ständig process att hitta nya uppdrag när andra tar slut.

Per-Ingemar Persson, vd för Veidekke i Sverige.
— Bra. I Stockholm har vi väldigt mycket jobb. I Göteborg och Skåne ser det vettigt ut fast där har vi kapacitet att ta på oss fler uppdrag.

Bo Tiderström, vd för MVB Holding och MVB Skåne.
— Det är en normal orderstock på 60-70 procent av årsomsättningen. Det ser bra ut i hela Sverige — allra bäst i Stockholm. Det byggs lite färre bostäder, hyresbostäder knappt alls, men det finns ju mycket annat.

Jan Kjellson, vd anläggningsföretaget Frijo.
— Det ser bra ut. Som anläggningsbyggare är ju inte detta någon högsäsong men året som helhet ser bra ut. 2009 säger ju de flesta ska bli sämre och vi försöker att inte ha för höga fasta kostnader för att vara bra både på att växa och minska