Nyheter

Ljusare syn på läget

Företag och hushåll ser ljusare på det ekonomiska läget. Det visar Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer, som presenterades i dag, onsdag.

Konjunkturbarometern sammanfattar företagens och hushållens syn på det ekonomiska läget. Siffrorna för augusti visar en uppgång till 88,7 från 87,1 för juli. Alla sektorer inom näringslivet utom tillverkningsindustrin bidrog till uppgången.

För byggindustrins ökade konfidensindikator med tre enheter från förra månaden. Men läget inom byggsektorn är fortfarande svagare än normalt, skriver Konjunkturinstitutet.

Nu har konfidensindikatorn för näringslivet stigit fem månader i rad. Men trots det är läget i det svenska näringslivet mycket svagare än normalt, enligt Konjunkturinstitutet. Sysselsättningen har minskat ytterligare, men färre företag än tidigare räknar med fortsatta nedskärningar.

Även näringslivets finansieringsmöjligheter förbättrades i augusti, enligt konjunkturbarometern. 31 procent av företagen uppger nu att det är svårare eller avsevärt svårare än normalt att finansiera verksamheten, vilket är den lägsta siffran sedan november 2008.