Nyheter

LO förbereder motåtgärder

— Tingsrätten bedömde skyddsombudets ansvar fel. Nu får vi upprätta en handlingsplan för hur vi ska gå vidare, säger ombudsman Christina Järnstedt på LO.

Den friande domen mot skyddsombudet i Umeå har analyserats av LO och LO-TCO Rättsskydd. I augusti ska förbunden träffas för att bestämma vad som behöver göras.
— Domen har lett till en osäkerhet ute bland skyddsombuden, säger Christina Järnstedt på LOs arbetslivsenhet.

Hon menar att osäkerheten kan leda till att skyddsombuden inte skriver under riskanalyser av rädsla för att bli åtalade. En annan följd kan bli att ombuden stoppar arbeten i större utsträckning:
— Det är ju inte bra för någon, säger Christina Järnstedt.

1974 kompletterades arbetsmiljölagen med regler om skyddsombudens uppgifter. Av förarbetena framgår att reglerna kom till som en följd av att skyddsombuden hade svårt att sköta sina uppgifter, de saknade stöd i lagen.

— Det fanns ingen tanke att lägga på skyldigheter på skyddsombuden. Vi tycker att tingsrätten borde ha sett det, säger Christina Järnstedt.

Vid mötet i augusti ska förbunden bestämma vad som behöver göras:
— Kanske behöver lagstiftningen förtydligas och utbildningen förbättras, säger Christina Järnstedt.

Ann Norrby / Arbetarskydd

Läs fler nyheter på www.arbetarskydd.se