Nyheter

Logistiken börjar på ritbordet

Peabs logistikchef Lars Gutwasser, projektledare Mikael Andersson och platschef Magnus Andersson. Foto: Sandra Plavinskis.

En stor del av arbetsledarnas tid på en byggarbetsplats går åt till att lösa problem kring logistiken.

Peab har därför testat ett nytt arbetssätt för logistikplanering.

– Logistiken startar redan på ritbordet hos arkitekten, säger Lars Gutwasser, logistikchef på Peab. 

Ett ROT-projekt med kvarboende hyresgäster ställer krav på logistiken.  Peab har sedan 2008 arbetat med en ny logistikstrategi. Ett tiotal bostadsprojekt i Mälardalen har ingått i pilotprojektet, senast ett ROT-projekt om 366 lägenheter inom Miljonprogrammet.

Principen med det nya arbetssättet har varit att logistikplaneringen ska finns med redan i projekteringen. Då underlättas både beställningsarbete, leveranser och materialhantering.

– Det unika är att logistiken startar redan på ritbordet. När arkitekten arbetar i 3D överförs även vår logistikinformation direkt till tillverkaren och leverantören, berättar Lars Gutwasser, logistikchef på Peab.

Produkterna kan produceras lägenhetsvis och sorteras och packas direkt på fabriken.Leveranser och godsmottagning planeras så att material kan köras direkt till sin slutdestination, utan lagring eller tidskrävande hantering.

– Tidigare har det kommit en lastbil med fönster, eller toalettstolar, och hantverkarna på bygget har fått sortera grejer i flera timmar per dag. Vi har också exempel på att vi fått en leverans med dörrkarmar till ett 19-våningshus ena veckan för att veckan efteråt få alla dörrar. Det tar lång tid att para ihop rätt dörr med rätt karm.

Nu märks varje position i en byggnad. Varje produkt ska märkas på samma sätt med ett artikelnummer kopplat till slutdestinationen. Denna identitetsmärkning görs redan hos tillverkaren.  

– Vi får allt sorterat på en pall och ”Lullen” kan lyfta in grejerna i rätt lägenhet direkt. 

Enligt Lars Gutwasser finns det undersökningar som visar att 25 procent av arbetsledarnas tid på en byggarbetsplats går åt till att lösa leveransproblem och att sortera och leta efter material.

Arbetet med att utveckla logistikplaneringen har skett inom tre identifierade områden: Information mellan entreprenör och tillverkaren/leverantör, kommunikation med speditör/transportör och en förbättrad organisation på byggarbetsplatsen.

Peab har samarbetat med flera byggföretag, installatörer, materialtillverkare och branschföreningen BEAst (Byggbranschens elektroniska Affärsstandard) för att skapa en gemensam informationsstandard för hela byggbranschen, e-Build Supply samt etiketten e-Build Label.

För detta arbete nominerades Peab, som första byggföretag, till finalen i PostNord Logistics Award tillsammans med BEAst.

– Företagens logistik blir en alltmer affärskritisk fråga och fler företag inser därför att deras logistiklösningar blir en central punkt för hela verksamheten, säger Mats Abrahamsson, juryns ordförande Mats Abrahamsson, professor i logistik vid Linköpings universitet.

På Peab är man stolt över den delade andraplatsen i PostNord Logistics Award.

– Det känns väldigt bra och vi är jättenöjda. Byggbranschen har inte varit representerad tidigare, vi har inte kunnat mäta oss med den tillverkande industrin, säger Lars Gutwasser.

POSTNORD LOGISTICS AWARD

Peab/BEAst gick till final i PostNord Logistics Award 2013, och kom på en delad andraplats

”Peab har förändrat sin varuförsörjning och byggplatslogistik i grunden, vilket bidragit till högre kostnadseffektivitet, högre kvalitet och kortare byggtider. Peab:s logistikförändringar har i BEAsts regi omsatts till branschstandards med en positiv påverkan på såväl kostnader, miljö och arbetsmiljö för hela byggbranschen”, skriver juryn i sin motivering.