”Lösningarna måste vara hållbara länge”

”Lösningarna måste vara hållbara länge”
JSB, John Svensson Byggnadsfirma, har precis börjat med ett nybygge av en förskola i Karlshamn. Percy Andersson är projektledare för bygget, ett projekt på runt 30 miljoner kronor.

Vad är det du tror kommer att bli er största utmaning med bygget? – Att bygga förskolan med en ekonomiska, konstruktiva och hållbara lösningar, som gagnar nyttjaren under lång tid. Hur långt har nu kommit? – Det pågår nu en projektering och förplanering, allt beräknas vara klart i februari 2012. Vad är din huvuduppgift? – Att som projektledare styra projekteringsinköp, vara med på byggmöten och vara ett stöd för hela produktionen. Berätta om JSB. Vad är det bästa med att jobba där? – JSB är ett mellanstort byggföretag med platskontor i Kalmar, Växjö, Karlskrona, Ronneby, Asarum (huvudkontor), Kristianstad och Malmö. Vi har 300 anställda. – Det är ett företag med platt organisation och med korta beslutsvägar. Vi har en engagerad personal med stark vi-känsla. Vad har du själv för bakgrund? – Jag började på Vägförbättringar, som ingår i NCC-koncernen, och har nu jobbat elva år på JSB.

Relaterade artiklar

Vinstvarning från NCC
”Utvecklas man inte, så avvecklas man”
Minskad byggtakt under första kvartalet
Krigets påverkan är både direkt och indirekt