Nyheter

LOU prövas i högsta instans

I februari överklagade Akademiska Hus kammarrättens dom om att bolaget är en upphandlande myndighet som ska omfattas av lagen om offentlig upphandling (LOU).
Nu meddelar Högsta förvaltningsdomstolen att ärendet får prövningstillstånd i högsta instans.

Kammarrättens dom rör ett mål där Konkurrensverket har ansökt om upphandlingsskadeavgift för Akademiska Hus generalentreprenad i samverkan avseende nya Skogishuset på Campus Umeå.

Akademiska Hus har överklagat domen eftersom bolaget anser att rättspraxis är oklar på området efter att Kammarrätten i Stockholm nyligen fastslog att statliga Sveaskog inte är en upphandlande myndighet och att Kammarrätten i Sundsvall, utan redovisade skäl, gjort motsatt bedömning av Akademiska Hus.

För att få ett slutligt avgörande i högsta instans har Högsta förvaltningsdomstolen beslutat att ta upp målet.
– Det är mycket glädjande att vi nu får prövningstillstånd. Förutom oklar praxis anser vi inte att kammarrätten har gjort en korrekt bedömning av den verksamhet som Akademiska Hus bedriver. Vi är inte en myndighet utan ett företag som verkar på marknadsmässig grund, säger Kerstin Lindberg Göransson, vd för Akademiska Hus, i ett pressmeddelande.