Nyheter

LU utvecklar universitetsmiljön

Lunds universitet satsar 100 miljoner kronor — för att utveckla sin universitetsmiljö. Detta genom att skapa nya utbildningslokaler, laboratorium och förbättra forskningsinfrastrukturen.

Nu storsatsar Lunds universitet på att utveckla sin universitetsmiljö. 100 miljoner kronor ska gå till forskning och undervisning men även till projekt för att skapa fler mötesplatser och öppna upp universitetet.

— Vi har många framstående forskare och väldigt bra studenter, men dessutom har vi ett fysiskt tätt sammanhållet universitet, där det är nära mellan människor. Detta ska vi ta vara på och när vi bygger nytt så ska vi göra det på ett sätt så det blir ett lyft för universitetet som helhet, säger Strömqvist till lu.se

47 av miljonerna ska enbart läggas på forskningsinfrastrukturen och byggnader runt universitetet.

— Visionen är nämligen att när man bygger nytt så ska man göra det inte bara för sig själv utan också för dem som har lust att titta in och se vad man håller på med, dem som man kanske skapar nya projekt med imorgon, säger vice rektor Sven Strömqvist.