Nyheter

Lund får station för snabbtåg

Lunds kommun förbinder sig att bygga 15 000 bostäder och medfinansiera den nya höghastighetsjärnvägen.

I gengäld får Lund en station för snabbtåg, spårvägen till forskningsanläggningen ESS samt bidrag till  cykelåtgärder i centrala Lund.

Lund är först ut med en samlad överenskommelse med Sverigeförhandlingen om storstadsåtgärder och höghastighetsjärnväg. Därmed är det klart med en central station för den nya höghastighetsjärnvägen, spårväg till European Spallation Source (ESS) samt sju cykelåtgärder i centrala Lund. I och med dagens handslag förbinder sig Lunds kommun att bygga 15 000 bostäder och medfinansiera den nya höghastighetsjärnvägen.

–  Med kombinationen av höghastighetsjärnväg, Sveriges modernaste spårvägsinfrastruktur och ett ökat bostadsbyggande har vi ytterst bra förutsättningar för att möta framtidens utmaningar. Det är extra glädjande att vi i och med denna överenskommelse nu når målsättningen om 50 procent statlig medfinansiering av spårvägen och dessutom en historiskt stor satsning på cykeltrafik, säger Anders Almgren kommunstyrelsens ordförande i Lund, i ett pressmeddelande.

Lund kommer att medfinansiera den nya järnvägen med 120 miljoner kronor och bidra med 116,5 miljoner kronor i förskottering.

I gengäld är staten, genom Sverigeförhandlingen , med och finansierar 74,5 miljoner kronor till spårvägen mellan Lunds central och den sameuropeiska forskningsanläggningen ESS, som håller på att byggas i Lund. Staten medfinansierar också 40,75 miljoner kronor till utbyggnaden av sju cykelåtgärder i centrala Lund.

Med den nya höghastighetsjärnvägen öppnas möjligheter till mer trafik på den hårt belastade järnvägssträckan Hässleholm-Lund. Det skapas också helt nya pendlingsmöjligheter för regionen. Framöver blir det möjligt att resa mellan Lund och Stockholm på cirka 2 timmar 20 minuter och mellan Lund och Jönköping på 1 timme, enligt HG Wessberg förhandlingsperson på Sverigeförhandlingen.

 

FAKTA

Den nya höghastighetsjärnvägen ska gå mellan Stockholm och Malmö samt mellan Stockholm och Göteborg.

Förhandlingar pågår med 16 kommuner och två flygplatser längs sträckningarna.

Sverigeförhandlingen har i och med handslaget i Lund överenskommelser med 8 kommuner som tillsammans förbinder sig att bygga drygt 80 000 nya bostäder.