Nyheter

Lyckat avfallskoncept sprids i landet

Foto: Sita

I Värmland har Sita tillsammans med Hesselius Entreprenad testat ett nytt koncept där de ansvarar för hela rivningen och att allt rivningsavfall sorterats direkt på plats och skickas till återvinning. Försöket har varit så lyckat att de nu tänker fortsätta med konceptet inte bara i Värmland utan i hela Sverige.

– Vi har arbetat mot byggindustrin iöver 20 år och började fundera på hur vi skulle göra för att få in ännu mer avfall. Vi kan logistiken med att sortera avfallet, men vi behövde samarbeta med någon som kan det praktiska kring själva rivningen, säger Per Ljungberg, avdelningschef på Sita Värmland.

Därför kontaktade de Hesselius Entreprenad, Heab, i Kristinehamn. Det nya konceptet som bygger på en av Sitas befintliga tjänster har nu utvecklats och innefattar bland annat rivningsinventering, riskanalys, själva rivningsarbetet, källsortering och statistik.

Det första arbetet där de Heab och Sita testade sin idé var på ett rivningsarbete i Inre hamn i Karlstad. Två gamla magasinsbyggnader skulle bort för att göra plats för nya hus i det nya området som kallas Bryggudden.

Heab och Sita vann upphandlingen och under oktober var de där och arbetade. Delar av rivningsarbetet gjordes manuellt, till exempel för att ta bort lysrör, och fyra personer jobbade med rivningen och sorteringen. På slutet togs ytterligare två personer in för att man skulle hinna klart.

Statistiken visar bland annat att totalt 1 500 ton täckmassor, 70 ton deponi, 66 ton blandskrot, 60 ton trä och 1 ton koppar källsorterades på plats och sedan kördes vidare till återvinning.

Till exempel krossas täckmassorna och används igen, träet flisas och blir energi, det brännbara materialet går till en fjärrvärmeanläggning, deponiresterna körs till Sitas anläggning utanför Skara där det sorteras ytterligare en gång och allt skrot och metall blir nya metalldelar.

– Statistiken gör att allt lyfts fram och det finns inga hemligheter vart något tar vägen, säger Stefan Seefeldt, säljare på Sita.

Arbetet på Bryggudden i Karlstad var det första, men efter en utvärdering har Sita och Heab bestämt sig för att fortsätta.

– Byggherren, Byggbolaget, var nöjda och vi själva är också nöjda. Det svåraste för oss var att uppskatta hur lång tid allt tar och hur mycket det kostar att bli av med materialet. Vi tog en liten chansning ekonomiskt när vi la anbudet men efterkalkylen visar att vi låg bra till i vår uppskattning och vi kommer att fortsätta med det här. Vi ser vinningar för oss, kunderna och miljön, säger Per Ljungberg.

Nu är tanken att konceptet ska spridas vidare till Sitas alla avdelningar i Sverige, totalt 66 stycken. Sita-avdelningarna ska hitta flera samarbetspartners när det gäller själva rivningsarbetet och i Värmland kommer man att fortsätta tillsammans med Heab.