Nyheter

Lyra ersätter Svampen

Vinnare. ”Lyra”, skulptur i skogsmark av Lars Anfinset, Ett Ark Arkitektur. Bild: Lars Anfinset, Ett Ark Arkitektur.

Örebros klassiska vattentorn Svampen ska ersättas – av en lyra.

Lars Anfinset, Ett Ark Arkitektur, vann den internationella arkitekttävlingen för Örebros nya vattenreservoar med ”Lyra”, skulptur i skogsmark.

Juryn fick in 60 förslag från 7 länder.

Örebros 58 meter höga vattentorn ”Svampen”, gestaltat av Sune Lindström, togs i bruk 1958. Sedan dess har Örebros befolkning vuxit snabbt och Svampens kapacitet räcker inte längre till.

För att säkra stadens vattenförsörjning bygger Örebro kommun en ny vattenreservoar i Adolfsberg, på en höjd i korsningen Glomman/Södra vägen i Örebro. Bygget är planerat att starta under 2017 och den nya vattenreservoaren beräknas tas i bruk våren 2019. Fram till dess är Svampen fortfarande i drift, och den framtida verksamhet diskuteras för byggnaden.

– Den nya vattenreservoaren behövs för att förse vårt växande Örebro med vatten på ett tryggt och säkert sätt.  Det anses inte längre lämpligt att ha publik verksamhet i ett vattentorn, samtidigt som tornet har för liten kapacitet och behöver rustas. Nu kan vi genom det vinnande förslaget få ett nytt spännande landmärke i Örebro, säger Charlotte Edberger Jangdin, ordförande i Tekniska nämnden, Örebro kommun. Lyra blir inte lika hög som Svampen, cirka 15-20 meter, men den byggs på en höjd och kommer absolut att sticka ut.

En internationell arkitekttävling genomfördes för att hitta Svampens arvtagare. Till tävlingen inkom 60 bidrag från sju länder, bland annat Spanien, Österrike och Thailand.

Juryn har enhälligt utsett förslaget ”LYRA” till vinnare av tävlingen ”Svampens arvtagare – ny högreservoar i Örebro” och rekommenderar förslaget till fortsatt utveckling och utförande. En prissumma om 300 000 SEK utges i första pris.

 

 

 

Ur juryns motivering:

”Lyra” är ett kraftfullt förslag som med sin skulpturala enkelhet griper tag i betraktaren och skapar en unik upphöjd plats med en helt egen identitet. Ett stabilt fundament i betong lyfter en lättare form mot himlen samtidigt som den inre reservoaren skyddas av ett beständigt skal av cortenstål. ”Lyra” känns som helhet vänligt i sin framtoning, trots sitt hårda skal och har förutsättningar att fungera i samklang med sin omgivning, både gentemot närområdet och som ett tydligt landmärke på håll för Örebros södra delar. Förslaget uttrycker en byggnad som kan närvara i Örebroarnas vardag, där vattenreservoaren skapar en samlande mötesplats. ”Lyra” är både den originella och värdiga arvtagare till Svampen som Örebro efterfrågat och ett nyskapande tillägg i den framtida stadsbilden.