Nyheter

Machokulturen fortfarande stor på byggarbetsplatserna

Jeanet Corvinius, ordförande Byggcheferna.
Jeanet Corvinius, ordförande Byggcheferna. Foto: Byggcheferna

Machokulturen fortsätter att vara ett stort problem på arbetsplatserna i samhällsbyggandssektorn. Byggchefernas Machoindex landar 2023 på 49 procent, vilket är ungefär som tidigare år. Vanligast är diskriminerande skämt som för tredje året är det största problemet.   

Machoindex är ett verktyg som har utvecklats av forskare och som visar machokulturen på arbetsplatser. Trots att branschens företag genomför satsningar för att få bort machokulten ger det ännu inget utslag i Byggchefernas mätningar bland chefer i samhällsbyggnad. Årets siffra, 49 procent, går att jämför med tidigare års index på 50 respektive 46 procent. Resultaten visar att runt hälften av cheferna anser att det finns machokultur på arbetsplatserna.

”Mer machokultur än vi har råd med”

– I en bransch där arbetsplatsolyckorna inte minskar och kompetensförsörjningen fortsätter utmana, är ett machoindex på 49 procent mer machokultur än vi har råd med, säger Jeanet Corvinius, ordförande i Byggcheferna.

Byggcheferna menar att machokultur är roten till många av de utmaningar branschen står inför som kompetensförsörjning, social hållbarhet, affärsrisker och säkerhet. Enligt index skiljer sig machokulturen åt beroende på ålder och kön.

– Att cheferna uppfattar samma verklighet så olika beroende på ålder och kön visar tydligt att det finns mycket mer att göra för att skapa gemensamma spelregler. Så att alla kan trivas och ha förutsättningar att göra ett bra jobb, säger Jeanet Corvinius.

Snabba fakta ur Byggchefernas Machoindex 2023:

(Ju högre index desto mer uppfattar de svarande att det finns machokultur)

 • Machoindex, enligt samtliga chefer                              49 %
 • Machoindex, enligt kvinnliga chefer                             55 %.
 • Machindex, enligt chefer i åldern 18 – 39 år             56 %
 • Machoindex, enligt män +60 år                                      43 %
 • Enligt sju av tio chefer i samhällsbyggnad dras skämt om etnicitet, sexuell läggning och om ”hur kvinnor är” på arbetsplatsen.
 • Var femte kvinnlig chef menar att kvinnoskämten förekommer ofta eller mycket ofta – bara 2 % av de äldsta cheferna håller med.

Om Machoindex

 • Utvecklat i samarbete med Magnus Johansson, leg psykolog och forskare vid Oslo universitet.
 • Bygger på ett nordamerikanskt mätinstrument, Masculinity Contest Culture (MCC, Glick et al. 2018) varifrån åtta frågor har översatts till svenska.
 • Dessa åtta frågor och tre frågor om diskriminerande skämt har ställts i en webbaserad undersökning genomförd av Novus.
 • Byggchefsbarometern hade 1 883 svar och en svarsfrekvens på 13 %.
 • Baserat på de elva frågorna har ett genomsnitt, ett index, beräknats. Indexet omfattar de svar som anger någon grad av överensstämmelse med påståendena i de elva frågorna.
 • Ett högt index anger en hög grad av machokultur.