Nyheter

Mål: 8 000 lägenheter på tio år

För att bemöta bostadsbristen har man i Sundbyberg satt upp ett mål: 8 000 färdigställda lägenheter på tio år. De senaste fyra månaderna har Sundbybergs kommun beviljat bygglov för fler än 600 nya lägenheter och totalt räknar kommunen med att ha färdigställt 190 hyresrätter i år.

– Det är ett stort tryck på lägenheter, både hyresrätter och bostadsrätter. Som exempel kan vi nämna att Förvaltaren, som är det kommunala bostadsbolaget, har mellan 17 000 och 18 000 personer i kö på 280 nybyggda hyresrätter. Totalt står cirka 40 000 personer i kö för en lägenhet hos Förvaltaren, säger Jonas Nygren (S), kommunstyrelsens ordförande.

Under första halvåret i år färdigställdes nästan 400 bostäder i olika delar av Sundbyberg; hyres- och bostadsrätter, villor, radhus och parhus, byggda av flera olika byggherrar. Ytterligare 220 bostäder förväntas färdigställas i år och totalt antal hyresrätter under året blir cirka 190.
Majoriteten av lägenheterna byggs i Stora Ursvik, men även andra delar förtätas, till exempel Lilla Alby och Brotorp.

Sundbybergs mål är byggstart på mellan 700 och 800 bostäder om året och prognoserna visar att de kommer att klara det under 2014. För 2015 är prognosen 1 500 bostäder, varav cirka 430 är hyresrätter.
– Jag tror också att vi kommer att klara vår långsiktiga ambition som är 8 000 lägenheter på tio år. Vi har ett ganska högt tempo när det gäller att ta fram detaljplaner och vi har få överklaganden, och det underlättar bostadsbyggandet, säger Jonas Nygren.