Nyheter

Mål: 800 nya bostäder <br></br> i Limhamn

I dagarna kom klartecknet för 295 bostäder i det tidigare otillgängliga kalkbrottsområdet i Limhamn. Målet är att 800 bostäder byggs i området.

I den nordvästra delen av Kalkstensbrottet i Limhamn utvecklas ett nytt bostadsområde med bostadsrätter, hyresrätter och äganderätter. Det är HSB Malmö, Veidekke Bostad och danska fastighetsutvecklingsföretaget Sjaelsø som nyproducerar i området. Detaljplanen ger 295 nya bostäder i Kalkbrottet Limhamn som ska bestå av både radhus och flerbostadshus.

När området är färdigutvecklat beräknas det ha cirka 800 nya bostäder. Målsättningen är att bebyggelsen ska ha stor variation, liksom åldersstrukturen på dem som väljer att flytta dit.