Nyheter

Målarstrejken avvärjd

Foto: Getty Images

Måleriföretagen och Målarna har tecknat ett nytt kollektivavtal för Sveriges målare. Det nya kollektivavtal öppnar bland annat för en framtida möjlighet till månadslön för målare. Överenskommelsen innebär att den strejk som skulle bryta ut den 1 december avvärjdes.

I korthet innebär överenskommelsen att det blir ett avtal som följer industrins märke på 5,4 procent över 29 månader.

Månadslön är den vanligaste löneformen på svensk arbetsmarknad. Att månadslön nu kan komma att bli ett alternativ även för målare innebär både en förenkling avseende lönehanteringen men också en ökad förutsägbarhet för både företagen och medarbetarna. Idag går målarna som regel på ackord eller timlön men nu är processen igång så att företagen på sikt kan erbjuda sina medarbetare månadslön som ett alternativ.

– Det är positivt att vi har ett avtal på plats och att arbetsfreden är säkrad för våra medlemsföretag – allt inom ramen för industrins märke. Servicearbetaravtalet var en av Målarnas tydliga stridsfrågor. Måleriföretagen har aldrig haft någon avsikt att säga upp Servicearbetaravtalet men Målarna har i intensiva förhandlingar velat göra det. Tyvärr leder Målarnas beslut att nu säga upp avtalet till att omkring 400 personer riskerar arbetslöshet vilket Måleriföretagen djupt beklagar, säger Pontus Sjöstrand, vd Måleriföretagen, i ett pressmeddelande.

– Det är bra att ett avtal är på plats och att vi lyckats avvärja konflikthotet. Landet befinner sig fortfarande i en ekonomisk kris som inte är över och det råder fortsatt stor osäkerhet inför framtiden.

Målarna kommenterar avtalet på sin hemsida med att de är nöjda trots allt eftersom detta är ett av de sämsta lägen de haft på många år i avtalsförhandlingarna.” Trots detta läge, lyckas vi få till flera förbättringar och en löneökning från 1 december på minst 1000:- i månaden”

 Om parterna inte hade kommit överens hade Målarnas varsel om stridsåtgärder i form av arbetsnedläggelse och blockad inom Måleriavtalet och Servicearbetaravtalets områden trätt ikraft. Varslet omfattade cirka  31 företag och 300 målare. 

Måleriavtalet omfattar över 11 000 medarbetare.