Nyheter

Måleribranschen kritiserar färgtillverkarna

Lämna fem års garanti på VVS och färgprodukter. Annars kommer vi att agera. Det utspelet gör företrädare för organisationer som organiserar måleriföretag och VVS-företag.

I det tysta pågår en strid mellan tillverkare och användare av VVS- och måleriprodukter. Bakgrunden till striden är att VVS Fabrikanternas råd och SVEFF, Färgfabrikanternas förening vägrat skriva på byggsektorns standardavtal, ABM 07, som säger att leverantörerna ska lämna minst fem års garanti och tio års ansvar för sina produkter. Samtidigt lämnar den som utför arbetet fem års garanti och tio års ansvar.

— Man kan ju undra om deras produkter inte håller så hög kvalité. Annars hade det väl inte varit några problem att gå med på fem års garanti, säger Klas Göran Lindblom, kanslichef på Sveriges Måleriföretagare, som organiserar 800 mindre måleriföretag.

Han säger att delar av färgindustrin är positiva till att lämna längre eller bättre garanti. Såväl Sto Scandinavia, Caparol, Flügger och Nordsjö har bättre garantiåtaganden än övriga färgtillverkare. Klas Göran Lindbloms strategi är att försöka få övriga färgtillverkarna att ändra sig. Två andra spår är att med hjälp av försäkringsbolagen, bland annat Folksam, att påverka färgtillverkarna och få in en ny stor europeiska färgtillverkare på den svenska marknaden.

— Vi för samtal med en stor aktör som ser längre garantitider som ett sätt att marknadsföra sig på den svenska marknaden. Folksam vill också göra något eftersom de får betala stora försäkringsbelopp för skador på ytskikten, säger Klas-Göran Lindblom.

Men han kommer inte att uppmana till bojkott av de som inte går med på längre garanttider.
— Vi kommer däremot att lyfta fram de företag som ger bra garantier och försöka få våra företag att använda dem, säger han.

Roine Kristiansson, vd på VVS-företagen, som är organiserar 1400 VVS-installatörer, 75 procent av de svenska installatörerna, berättar att det pågår förhandlingar mellan leverantörer, grossister och tillverkare om en uppdatering av avtalet Allmänna leveransbestämmelser VVS 08 . I förhandlingarna ställs krav på leverantörerna ska lämna samma garantitid som finns med i ABM 07.

— I det här avtalet kommer ansvarsfördelningen att vara tydligare när det gäller driftinstruktioner. Vi kommer att förtydliga att driftinstruktionerna måste följas för att garantin ska gälla, säger Roine Kristiansson.