Nyheter

Malmö först med miljöcertifierad stadsdel

I mitten Andreas Ivarsson, marknadsområdeschef, tv Bengt Nevsten, fastighetsägare i Västra Hamnen, th Anders Wahrer, VD Dockan Exploatering AB. Foto: Diligentia.

Malmö blir först i Sverige med en hållbarhetscertifierad stadsdel . Det är Masthusen i Västa hamnen som får sitt BREEAM Communities-certifikat, och blir den första stadsdelen utanför Storbritannien som miljöcertifieras.

Tidigare har enskilda byggnader miljöcertifierats men nu certifieras för första gången totalmiljön i en hel stadsdel. Intyget som är det första i Sverige är ett bevis på att området klassas som hållbart ur ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv.

– Certifieringen handlar om allt från hur vi uppmuntrar cykeltrafik, hur vi använder resurser som vatten, material och avfall – till tillgänglighet för rörelsehindrade och hur de offentliga rummen utformas för att stimulera till promenader och utevistelse, säger Anders Nilsson, arkitekt på White och assessor för BREEAM Communities, som genomfört bedömningen av stadsdelens certifiering tillsammans fastighetsbolaget Diligentia och organisationen Building Research Establishment, BRE, i ett pressmeddelanede.

Brittiska BREEAM är en ledande internationell metod för certifiering av byggnader. BREEAM Communities togs fram för att bedöma totalmiljön och hållbarheten i ett helt bostadsområde eller en stadsdel. Stadsdelen Masthusen omfattar nära 160 000 kvadratmeter och innehåller miljöklassade kontor, lägenheter, handel och service.