Nyheter

Malmö fortsätter växa – på höjden

En tävling. Fyra förslag. Tre höghus. Malmös tävling för utformningen av en ny anläggning för kultur- och hotellverksamhet lockade nordiska stjärnarkitekter.

Nyligen vann danska arkitektkontoret Schmidt Hammer Lassen tävlingen. Kontrapunkt, som deras förslag heter, innehåller bland annat tre sammansatta höghus. Därmed fortsätter Malmö att etablera sig som Sveriges huvudstad, på höjden. Redan finns 190 meter höga Turning Torso på plats. Dessutom byggs just nu Point Hyllie, ett nytt bostadshus i södra Malmö på knappt 100 meter. Malmö Kongress Konsert Hotell är dock mer än tre höghus. Totalt är det cirka 90 000 kvadratmeter, som ska byggas på Universitetsholmen vid Västra hamnen i Malmö. – Malmö blir konkurrenskraftigare med den här satsningen. Det är få kongresscenter som ligger så centralt, säger Anja Sonesson, M, vice ordförande i Malmös kommunstyrelse och med i jurygruppen under tävlingen. Är Malmö modigare än de andra svenska storstäderna när det gäller nya byggprojekt?</b> – Jag får ofta höra att vi är det. Om vi verkligen är det är svårt att säga, men vi är modiga. Det måste vi vara som Sveriges tredje stad, säger Anja Sonesson. Skanska medverkar både som utvecklare och byggare av den nya multianläggningen. Totalt handlar det om bygguppdrag för 1,4 miljarder kronor. Bolaget planerar för bostäder intill anläggningen och har köpt byggrätter av Malmö stad.

Konserthus, kongress och hotell

Projekt: Malmö Kongress Konsert Hotell.

Klart: Tidigast årsskiftet 2013/2014.

Byggherre: Skanska.

Entreprenör: Skanska.

Arkitekt: Schmidt Hammer Lassen.

Skanska listar sitt åtagande, som är värt 1,4 miljarder kronor och delas in i följande poster:

  • Konserthus. Byggs åt Malmö stad. Kontraktssumman uppgår till 750 miljoner kronor. Därutöver byggs ett parkeringshus för 156 miljoner kronor.
  • Kongress och hotell. Utvecklas och byggs av Skanska. Bygguppdraget uppgår till 500 miljoner kronor.
  • Skanska investerar 900 miljoner kronor i kongress- och hotellanläggningen samt byggrätter.