Nyheter

Malmö kan få vindsnurror på hustaken

Miljöförvaltningen i Malmö tänker utreda om det går att sätta upp små vindkraftverk på hustaken i Malmö. Boverket är med på noterna och bidrar med pengar.

Det är möjligheten att bygga mindre vindkraftverk i bostadsområdena Västra hamnen och Hyllie som ska undersökas. Utredningen väntas kosta 600 000 kronor och Boverket ska bidra med hälften. Senast i juni 2010 ska utredningen vara klar.

— Hur många vindkraftverk som kan bli aktuella är omöjligt att säga, men förhoppningen är att det ska bli ett stort antal och ett vanligt inslag i stadsbilden. Däremot rör det sig ju om små verk och kan inte alls jämföras med de vanliga, stora vindkraftverken, säger Per-Arne Nilsson, chef vid miljöstrategiska avdelningen vid Malmö stad, till Skånska Dagbladet.

Satsningen är en del av Malmös miljöprogram. En av de största utmaningarna kommer att bli att utforma vindkraftverken så att de inte stör de boende.