Nyheter

Malmö och Köpenhamn kan bilda Öresund City

Sweco har vunnit med sitt förslag "Ge mig era trötta" i idétävlingen Imagine Open Skåne 2030. Visualisering: Sweco

Malmö och Köpenhamn skulle kunna bindas ihop till en helt ny stad – Öresund City.

Det menar Sweco, som med sitt förslag ”Ge mig era trötta” har tilldelats första pris i idétävlingen Imagine Open Skåne 2030.

–­Öresund City kan bli en ny ledande europeisk metropol, säger Jan Mattsson, vd för Swecos arkitekter.

Tävlingsbidraget, som arkitekter på Sweco ligger bakom, bygger på en vision där Köpenhamn och Malmö, genom en ny arkipelag, slås ihop till Öresund City.      

– Grundtanken med förslaget är att Köpenhamn och Malmö ska utnyttja varandra bättre. Det bildas en naturlig gräns eftersom man har vattnet emellan sig, säger Urban Skogmar, ansvarig arkitekt på Sweco i Malmö, som tillsammans med Beryl Boonzaaier står bakom tävlingsbidraget.

Förslaget bygger på den starka urbaniseringstrend som syns idag. Detta tillsammans med en fortsatt migration i Europa gör att regionens städer kommer att fortsätta att växa, vilket Sverige måste börja planera för.

– Innovationerna, naturen och närheten till andra storstäder skulle göra Öresund City till en stad för människor som tillsammans vill bygga upp framtidens hållbara storstad.

Jan Mattsson, vd för Swecos arkitekter menar också att det är helt rätt i tiden att fundera över hur regionerna kan bindas samman och hur man kan bygga bort barriärer. Han säger i en kommentar:

 – Öresundsregionen har ännu inte nått sin fulla potential och tillväxt, delvis på grund av att det bara finns en förbindelse mellan de två städerna. Genom vårt förslag kan Öresund City bli en ny ledande europeisk metropol.

 I förslaget presenteras en lösning där man skapar en ny arkipelag mellan städerna.

– Rent tekniskt är det möjligt, och detta har gjorts på andra platser i världen. Man muddrar upp havsbotten och gjuter kanaler för att inte minska vattengenomströmningen, förklarar Urban Skogmar.

Han ser förslaget som ett visionsförslag och ett debattinlägg och menar att projektet är långt från förverkligande.

– Det här är ett första steg mot en dynamisk region. Mycket ska falla på plats innan Öresund City blir realitet. Men många projekt har börjat som visionära, futuristiska förslag som ingen har trott ska bli verklighet. Öresundsbron är ett sådant exempel.

Det var Sveriges Arkitekter Skåne som tillsammans med Region Skåne bjöd in till den öppna idétävlingen, Imagine Open Skåne 2030.

Tävlingsuppgiften innebar att identifiera en samhällsutmaning samt hur den påverkar Skåne, för att sedan presentera en lösning. Syftet är att bredda debatten om hur regionen ska utvecklas i framtiden.

 

 

 

 

 

Juryn skriver bland annat så här om vinnarförslaget: 

”Ge mig era trötta är ett modigt och visionärt förslag med stor genomslagskraft som väger in flera av samtidens mest angelägna regionala och globala utmaningar. Titeln, som är tagen från inskriptionen på frihetsgudinnans sockel, slår an ett humanitärt anslag. Förslaget adresserar migration och befolkningsökning men problematiserar framförallt nationsgränserna.”