Nyheter

Malmö ska få eget Manhattan

Jernhusen har högtflygande planer för området norr om Malmö Centralstation. Om tio år kan en ny stadsdel med 600 bostäder och kontor ha byggts.

Nyhamnen heter området norr om Malmö Centralstation. Ett område som idag mest består av tågrälsar och gamla industribyggnader. Men markägaren Jernhusen vill ändra på det.

Tillsammans med stadsbyggnadskontoret har man tagit fram två förslag till planprogram som nu varit på samråd och remiss. Dels en variant med låga hus, dels ett höghusalternativ med arbetsnamnet ”Malmös Manhattan”.

— Det lägre alternativet kan ge cirka 300 bostäder medan det högre alternativet kan ge cirka 600 bostäder. Vi förespråkar det högre alternativet. Staden skriker efter bostäder, och det är ett bra läge. Det handlar också om att skapa liv runt stationen, säger Peter Härle, affärsprojektledare på Jernhusen.

För att visualisera sina planer har Jernhusen tagit hjälp av Kanozi Arkitekter.

— Efter parallella uppdrag med fyra arkitektkontor gick vi vidare med Kanozi eftersom de bäst förstått att skapa en mötesplats och knutpunkt framför glashallen vid centralstationen. Sedan har Kanozi en vision om att bygga högt och tätt istället för att smeta ut bebyggelsen. Det skapar i sin tur utrymme för gröna lungor i form av parker, säger Peter Härle.

Liknande resonemang har förts vid planeringen för en kommande stadsdel vid Norra Stationsområdet i Stockholm. Planer som fått mycket kritik för bland annat överexploatering.

Har ni följt de diskussionerna och vad tänker ni kring det?

— Ja, vi har följt diskussionerna. Men situationen för Nyhamnen är speciell. Antalet byggnader av antikvariskt värde vi måste förhålla och anpassa oss till är begränsat. Området tål helt enkelt en vassare profil och högre hus än vad man byggt tidigare i Malmö.

Peter Härle tillägger att man inspirerats av High Line i New York, en gammal upphöjd och nedlagd tågbana, som förvandlats till en smal, park som flyter fram ovanför marken i staden.

— Utifrån det har vi planerat för en Bangårdsterass. Det är en två våningar hög byggnad med ett grönt gång- cykelvägs stråk Stadsbyggnadskontoret i Malmö ska ta upp Jernhusens planer för Nyhamnen inför stadsbyggnadsnämnden den 2 december.

— Det återstår mycket arbete. Vi har till exempel inte klart med vilka som ska vara målgruppen för lägenheterna än. Vi hoppas kunna sätta spaden i jorden 2012, fast det är avgörande vad staden tycker. Ett möjligt scenario är att vi bygger ett kvarter om året, och det är nio kvarter.

Hur har reaktionerna varit hittills?

— Jag skulle vilja påstå att reaktionerna från kommunen och remissinstanserna varit nästan bara positiva.