Nyheter

Malmö stad ska betala ersättning till fastighetsbolag

S:t Gertrud i Malmö. Bild: Bojana Lukac


Mark- och miljödomstolen har meddelat dom i tvisten mellan Malmö stad och fastighetsbolaget Skånepantern. 
Malmö stad döms att ersätta Skånepantern med drygt 3 miljoner, samt 4 miljoner kronor i rättegångskostnader. 
Dagens dom innebär att Malmö stad ska ersätta fastighetsbolaget Skånepantern med drygt 3 miljoner för marknadsvärdeminskning och införandet av skyddsbestämmelser till följd av det rivningsförbud som meddelades för Skånepanterns fastighet i detaljplan.

Bolagets yrkande om drygt 200 miljoner kronor för utebliven vinst avvisades helt av domstolen. Malmö stad åläggs även genom domen att betala ungefär hälften av Skånepanterns rättegångskostnader, drygt 4 miljoner kronor.

Bakgrunden till tvisten är att fullmäktige i september 2016 avslog rivningen av ett äldre kulturhus på platsen där Skånska Dagbladet vill bygga ett hotell. Fastighetsbolaget  Skånepantern krävde då ekonomisk kompensation på grund av den ändrade detaljplanen och för  den vinst som de menade att hotellprojektet skulle ha gett. Hotellbygget skulle, enligt Skånepanterns beräkningar, ha genererat intäkter på 15 miljoner kronor årligen och skapat 100 nya jobb.

Malmö stads juridiska ombud överväger nu om domen ska överklagas, skriver Malmö stad i ett pressmeddelande.