Nyheter

Malmöbor mest nöjda med boendeorten

65 procent av svenskarna trivs bra på den ort de bor på visar en ny undersökning som Fastighetsbyrån genomfört. De som bor i de tre storstäderna är mest nöjda och allra nöjdast är de som bor i Malmö. Minst nöjda är de som bor på större orter med omkring 100.000 invånare.

Hur bra trivs svenskarna på den ort där de bor? För att ta reda på det har Fastighetsbyråns genomfört en undersökning där 1000 personer svarat på frågor om boendeorten och flyttbenägenhet. Resultaten visar att 65 % i hög utsträckning trivs på orten där de bor. 30 % är varken nöjda eller missnöjda och 5 % trivs inte alls.

I Malmö är det flest, 73 %, som trivs bra. Motsvarande siffra för Stockholm är 72 % och för Göteborg 70 %. På mindre ort, färre än 95 000 invånare, trivs 62 % i hög utsträckning. På större ort, över 95 000 invånare, är det lägst andel som trivs bra med 58 %. Större ort har också störst andel som är missnöjda.

 – Det är positivt och något oväntat att se att malmöborna är mest nöjda med sin ort, med tanke på alla negativa skriverier som förekommit. Ibland hör man att stress och höga levnadskostnader ger lägre livskvalitet i storstäderna. Vad som är livskvalitet är givetvis individuellet men undersökningsresultaten visar att det på det stora hela inte stämmer, eller vägs upp av andra fördelar i storstaden, säger Lars-Erik Nykvist,vd på Fastighetsbyrån.

Stannar på orten för trivsel, vänner och familj
Undersökningen visar också att 59 % av svenskarna inte tror de kommer flytta från orten inom 5 år och 26 % tror att de kanske kommer att flytta. Främsta anledning till att man inte kommer flytta är att man trivs på orten, vilket 29 % anger. Vänner och familj kommer på andra plats med 26 %. 22 % stannar främst på orten för att de trivs så bra i sin bostad. Endast 12 % anger jobbet som främsta anledning till att inte flytta.

Storstadsborna är de som i högst uträckning stannar för att de trivs på orten. Mest tydligt är det för de som bor i Malmö, där över 40 % anger trivsel som anledning att inte flytta. Trots att man trivs sämre utanför storstäderna så är man inte mer flyttbenägna. De som bor på större och mindre ort stannar främst för vänner och familj. Mest tydligt är det på större ort. 

– Eftersom trivseln är lägre i större och mindre ort är det något förvånande att flyttbenägenheten inte är högre på dessa orter. Familj och vänner är uppenbarligen en väldigt stark anledning till att man inte flyttar från dess orter. Det är också intressant att relativt många väljer att stanna på sin ort för att de trivs så bra med sitt boende – och att den tendensen är störst i Stockholm där priserna är högst, säger Lars-Erik Nykvist.

Göteborgare flyttar för kärleken
Bland de som tror att de kommer flytta inom 5 år är jobb/studier den främsta orsaken. Den orsaken är överlägset vanligast i större ort. Göteborgare tror i högre utsträckning än övriga att de kommer att flytta på grund av kärleken. Många Stockholmare flyttar för att få allmänt bättre trivsel.

 
Undersökningen genomfördes av Reagera Marknadsanalys på uppdrag av Fastighetsbyrån.