Nyheter

Malmös nya höjdare

Malmö fortsätter att bygga på höjden. Vid sidan av Turning Torso och den kommande skyskrapan Point Hyllie har nu Stadsbyggnadsnämnden beviljat bygglov för ett höghus på 14 våningar på Ön i stadsdelen Limhamn.

Riksbyggens Nautilus, som huset heter, är ett samarbete mellan Riksbyggen och NCC genom det gemensamma bolaget KB Öhusen. Bygglov har också beviljats för 36 radhus med äganderätt som ingår i projektet.

— Vi sätter förhoppningsvis igång vid årsskiftet. Sedan blir vi klara till sommaren 2010, säger Camilla Thermaenius, projektledare på Riksbyggen.

Förutom höghuset finns det planer på att senare bygga ytterligare 110 lägenheter i flerfamiljshus och radhus i området.

— Vi fyller på det här sättet en av de återstående tomma ytorna på Ön, säger stadsbyggnadsnämndens ordförande, Anders Rubin (s).