Nyheter

Mandominansen störst i byggbranschen

Yrkesgruppen byggnads- och anläggningsarbetare är fortfarande den mest mansdominerade branschen.

Det visar yrkesstatistik från Statistiska Centralbyrån (SCB). Andelen kvinnor är endast en procent. Inte heller bland byggnadshantverkare är kvinnorna särskilt framträdande. Här är andelen kvinnor fem procent.

SCB noterar också att hantverkare, inklusive byggnadshantverkare, är benägna att byta jobb jämfört med andra yrkesgrupper. Ungdomar och män är mest rörliga.