Nyheter

Många bostäder hade inte fått byggas idag

Förändrade byggregler påverkar bebyggelsen. Foto: Susanne Bengtsson
En stor del av bostäderna i våra städer skulle aldrig ha kunnat byggas i dag. Trots att de är både attraktiva och trivsamma hade dagens byggregler satt stopp.

Det visar Skanskas rapport Bostadsutmaningen.

Skanska lanserar rapporten Bostadsutmaningen för att belysa förutsättningarna för bostadsbyggande och vilka konsekvenser det får.

I rapporten har storstadsbornas inställning till regelverket som styr bostadsbyggandet i Sverige kartlagts genom en Novus-undersökning. Den visar bland annat att de flesta värdesätter faktorer som tryggt närområde, närhet till kollektivtrafik och service framför storlek eller tillgång till parkeringsplatser.

Skanskas rapport illustrerar också genom ett test hur våra städers befintliga bebyggelse hade påverkats om nuvarande regler för bostadsbyggande hade tillämpats. Testet visar hur många existerande byggnader i Stockholm, Göteborg och Malmö som inte lever upp till dagens byggregler och därmed inte hade kunnat byggas idag.

– Bostadsutmaningen belyser behovet av att tillåta större variation i utbudet av bostäder genom att exempelvis lätta på nuvarande restriktioner och förenkla rådande byggnadsprocesser. Allt för att underlätta byggnation och i förlängningen minska bostadsbristen i Sverige, säger Gunnar Hagman, VD på Skanska Sverige, i en kommentar till rapporten.

 
Hade ditt hus fått byggas idag? Gör testet här: 

 (http://bostadsutmaningen.skanska.se/