Nyheter

”Många projekt i USA”

Skanska har det fortfarande tufft. Men ser även ljuspunkter. <br></br> — Vi har haft goda förtjänster på många av de marknader där vi är aktiva, säger koncernchefen Johan Karlström.

Skanska är stora på USA-marknaden, inte minst genom stora infrastrukturprojekt. Men Barack Obamas tal om att stötta infrastrukturprojekt gjorde att byggherrarna avvaktade.

— Projekten drogs tillbaka för de ville se om de kunde få stimulansbidrag. Nu är reglerna klara och vi märker en hög aktivitet på marknaden, säger Johan Karlström, när byggbolagets rapport för andra kvartalet presenteras.

Skanskas nyligen avslutade projekt har gett bra resultat. Dessutom gläds ledningen över att den brittiska verksamheten — ett tidigare problem för bolaget — åter visar lönsamhet.

Skanska har tidigare talat om en volymnedgång på 10 procent under 2009 — en bedömning de står fast vid. Det är fortsatt försiktighet i fråga om att starta nya projekt.
— Vårt fokus kommer att vara att kapa overheadkostnader, kassaflödet och riskhantering, säger Johan Karlström.

Skanska redovisar ett resultat före skatt på 618 miljoner kronor (1 220) för det första kvartalet.

Nettoomsättningen uppgick till 30 861 miljoner kronor (31 546).

Rörelseresultatet var 675 miljoner kronor (1 080).

Resultat från försäljningar av fastigheter inom den kommersiella utvecklingen ingick med 166 miljoner kronor (85), jämfört med förväntade 53 miljoner.

Skanskas orderingång blev 24,1 miljarder kronor, det vill säga mer än preliminärt rapporterade 22,9 miljarder kronor (34,3) och orderstocken uppgick därmed till 141,7 miljarder kronor per den 31 mars (143,2).

Det betyder en att orderingången minskat med 37 procent.