Nyheter

Markanvisning till Ikea i Malmö Industrial Park

Malmö stad anvisar Ikea ett markområde i Norra Hamnen.

Tekniska nämnden har godkänt ett markanvisningsavtal för ny logistik- och lagerverksamhet i Norra Hamnen i Malmö. Det är Ikea som vill bygga nytt i Malmö Industrial Park.

– Det är glädjande att Ikea visar intresse för Malmö Industrial Park. Här finns möjligheter till e-handelslösningar och logistik i bästa, strategiska läge, säger Anna Bertilson, fastighets- och gatudirektör i Malmö stad.

Ikea Fastigheter äger och förvaltar Ikea-koncernens varuhus, lager och kontor i Sverige. I Norra hamnen vill bolaget uppföra en byggnad för logistik och e-handelslösningar. Under markanvisningsperioden kommer Ikea Fastigheter utreda förutsättningarna för att utnyttja Malmös hamn och övrig infrastruktur i området.

– Ikeas e-handel ökar i snabb takt, och vi ser därför ett behov av att stärka vår logistik med en kundnära distribution i Södra Sverige. Avtalet med Malmö stad är det första, avgörande steget på väg mot ett nytt lager för e-handel med kortare och mer precisa leveranstider till kunden. Nu väntar fortsatt utredning och finala beslut om etablering, säger Mikael Redin, vd för Ikea Svenska AB, bolaget som ansvarar för Ikeas distribution i Norden.

Malmö stad anvisar Ikea ett markområde som består av delar av fastigheterna Hamnen 22:163 och Hamnen 22:164, för uppförande av en logistikbyggnad med 100 000 kvadratmeter tomtyta, plus en option om ytterligare 50 000 kvadratmeter direkt väster om den aktuella markanvisningen.

– Jag gläds åt att Ikea fortsätter att investera i Malmö. Det här blir ett välkommet, stort tillskott av just den typen av arbetstillfällen som många Malmöbor behöver. Etableringen av den här anläggningen passar också väl in i Norra hamnens profil, säger Andreas Schönström (S), tekniska nämndens ordförande.

Malmö Industrial Park
Det stora verksamhetsområde som håller på att ta form i Norra hamnen i Malmö kallas Malmö Industrial Park och rymmer stora ytor för verksamheter med behov av trimodala transporter – transporter till sjöss, på spår och på väg – med hamnanknytning. De verksamheter som etableras i området ska bidra till ökad sysselsättning i Malmö, stärka hamnens befintliga verksamheter och öka mängden gods över kaj. Här har Skanska redan byggt ett kubiklager, fastighetsbolaget Catena planerar att uppföra logistikbyggnader för e-handelslösningar. Nu utreder även Ikea möjligheterna till att etablera sig i den nordligaste delen av Malmö Industrial Park.

Jenny Marcuson Fors