Nyheter

”Marknaden kommer <br></br> att stabiliseras”

Osäkerheten om framtiden är stor. Men en sak är prognosmakarna överens om: Tillväxten i byggbranschen fortsätter.

Sveriges Byggindustrier släppte en prognos i mars där de spådde fyra procents tillväxt av bygginvesteringarna i år.

— Sedan dess har det kommit signaler om att bostadsbyggandet utvecklas något svagare än vi räknat med. Men det rör sig inte om någon stor skillnad. Vi tror fortfarande att det kommer att byggas 36 000 nya lägenheter per år, säger Fredrik Isaksson, prognoschef på Sveriges Byggindustrier.

Hur väl tycker du att mediebilden om sämre tider stämmer?
— Den bilden speglar mer hur bolagen utvecklas och det är en företagsekonomisk fråga. Jag drar inte slutsatser om konjunkturen från det, mer än att det handlar om en inbromsning, säger Fredrik Isaksson.

I Prognoscentrets senaste rapport skrev de ner förväntningarna om bostadsbyggande men landade trots allt i en prognos med en procents tillväxt under 2008 (exklusive anläggningssektorn).

Den huvudsakliga tillväxten spår Prognoscentret inom rot-sektorn. Lokalbyggandet kommer att ligga på en oförändrad nivå medan bostadsbyggandet sjunker med fem procent.

Sveriges Byggindustrier ser lokaler som en stark sektor; det byggs många köpcentrum och arenor. Även anläggningsinvesteringarna räknar de med kommer att växa i år och nästa år.

Det finns en oro på hela de globala finansmarknaderna, som ursprungligen bottnar i de amerikanska så kallade subprimelånen.

— Konsumenterna har en dystrare tro på ekonomin nu än tidigare och bostadspriserna har fallit. Det här slår mot bostadsbyggandet, byggföretagen har svårare att sälja sina projekt, säger Thomas Ekwall på Prognoscentret.

Realt går dock den svenska ekonomin bra, det är utsikterna om framtiden som försämrats.
— Vi tror att när bilden om framtiden, framförallt i USA, kommer att klarnar så stabiliseras marknaden, säger Thomas Ekwall.